Tutkimukselle kasvot -henkilökuvat

Tutkimukselle kasvot -sarjassa Nuorten Tiedeakatemian tutkijat kertovat työstään ja tutkimuksestaan. Sarjassa on tähän asti ilmestynyt:

 

 

Tutkijatohtori Antti Lindfors tutkii vasta muotoutumassa olevia yhteisöjä ja kulttuureja.

 

 

 

 

 

Tutkijatohtori Aino Saarinen haluaa olla mukana luomassa valoisampaa, todenmukaisempaa ja arvostetumpaa kuvaa tieteestä.

 

 

 

 

Tutkijatohtori Tiina Paloniitty työskentelee yritysmaailman, tieteen ja oikeuden rajapinnoilla.

 

 

 

 

 

Tutkijatohtori Siiri Toiviainen Rø tutkii varhaisten kristittyjen näkemyksiä mielihyvästä ja hedonismista.

 

 

 

Hyytiälän metsäasemalla työskentelevä tutkijatohtori Juho Aalto on vakuuttunut, että viheliäisten ongelmien vaivaamassa maailmassa tarvitaan generalisteja.

 

 

 

Tutkijatohtori Anna Sofia Salonen  tarkastelee jääkaappiemme etiikkaa: ruoankulutuksen kohtuullisuuden ja kohtuuttomuuden kysymyksiä.

 

 

 

Tutkijatohtori Riikka Miettinen tutkii mielisairaiden ja muiden marginalisoitujen ihmisryhmien historiaa, koska menneisyyttä koskeva tutkimustieto voi muuttaa asenteita ja syrjiviä rakenteita.

 

 

Matemaatikko, akatemiatutkija Joonas Ilmavirran tutkimusta tarvitaan, koska maapalloa tai potilaita ei voida rikkoa.

 

 

 

Oikeushistorioitsija, dosentti Markus Karin mukaan suomalainen yhteiskunta on kansainvälisessä vertailussa menestystarina.