Pirita Frigren

Historiantutkimus tuottaa tietoa yhteiskunnan rakenteista, kulttuurista, taloudesta ja sosiaalisista suhteista menneisyydessä. Historioitsijat tutkivat, miten ja miksi elinympäristömme ja elämäntapamme ovat muuttuneet tai pysyneet samanlaisina. Taaksepäin katsomalla näemme, missä olemme nyt ja mihin olemme menossa. Edustamani oppiala, sosiaalihistoria on kiinnostunut ihmisistä ilmiöiden, tapahtumien ja järjestelmien kokijoina ja niihin vaikuttavina toimijoina. Oma tutkimukseni käsittelee 1800-luvun ja 1900-luvun alun merenkulusta eläviä ihmisiä ja satamakaupunkeja. Tutkin, miten merenkulku on määritellyt palkkatyötä, perhettä ja miehenä ja naisena olemista. Tällä hetkellä perehdyn suomalaisen merityövoiman kansainväliseen liikkuvuuteen ja merimiespappeihin sosiaalisen ja diplomaattisen työn tekijöinä.

Työskentelen tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksella Yhteiskunnan historia-huippuyksikön exit-rahoituksella, mutta post doc-tutkimustani ovat rahoittaneet myös myös Emil Aaltosen säätiö ja Suomen Kulttuurirahaston Migration, Movement of Labour and Multiethnic Cities-tutkimusprojekti. Olen kiinnostunut erilaisista tavoista, joilla tieteellinen tieto leviää yhteiskunnassa.