Eliisa Kylkilahti

Ilmastokriisin ja inflaation edessä kulutukseen kytkeytyvät kysymykset ovat päivänpolttavia. Kuluttajatieteiden keskiössä on ihmisen hyvinvointi ja kestävä yhteiskunta. Kuluttajaa tarkastellaan paitsi taloudellisena, myös sosiaalisena, poliittisena ja kulttuurisena toimijana, jolla on käytössään erilaisia resursseja: osaamista, aikaa, rahaa, kulttuurista pääomaa ja luonnonvaroja. Kuluttajataidot, kuten kyky valmistaa ruokaa ilman sähköä tai hallita talouttaan niukkuudessa, ovat tärkeitä kriisien keskellä.

Olen kulutustutkija, jonka tutkimusaiheena on kuluttajien rooli ja toimijuus arkielämään kytkeytyvissä kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa muutoksissa. Tutkimusintressejäni ovat erityisesti kulutuksen sosio-ekonominen kestävyys, palvelu- ja materiaali-innovaatiot ja nuoret. Väitöskirjassani (2018) tutkin kuluttajia palveluyhteiskunnassa ja väitöskirjan jälkeisessä tutkimuksessa olen keskittynyt kestävään ja ilmastoviisaaseen (postfossiiliseen) arkielämään. Olen tutkinut muun muassa palvelukohtaamisten epätasa-arvoisuutta, nuorten asumista, puukerrostaloasukkaiden kokemuksia ja innovatiivisten kuluttajapakkausten haltuunottoa kotitalouksissa.

Tällä hetkellä tutkin strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Decarbon-Home-hankkeessa kuluttajanäkökulmasta ilmastoviisasta asumista – tavoitteena on tunnistaa ja kehittää keinoja, joilla tukea kuluttajia erilaisissa asumisen muutoksissa, oli kyseessä sitten veden ja sähkönkulutuksen vähentäminen arjessa tai kestävät materiaalivalinnat remontissa. Lisäksi kuluttajia tarkastellaan kansalaisina, jotka osallistuvat vuoropuheluun kuntapäättäjien ja yritysten kanssa.

Työskentelen yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa taloustieteen osastolla ja opetan kulutusaiheisilla kursseilla ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmassa sekä elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmassa.

Kuluttajatutkimuksen tutkimusryhmästä voit lukea lisää: https://www2.helsinki.fi/en/researchgroups/consumer-studies-research-group

Twitter: @EKylkilahti