Kannanotot, raportit ja lausunnot

Kannanottoja, raportteja ja lausuntoja, joita Nuorten Tiedeakatemia on laatinut tai allekirjoittanut

2024

Tutkija tavattavissa arviointiraportti

Ruotsin nuorten tiedeakatemian aloitteesta laadittu akateemisen vapauden peruskirja:

2023

Nuorten tiedeakatemioiden kansainvälisen verkoston (Global Young Academies) laatima vetoomus perustutkimuksen turvaamiseksi:

Pohjoismaiden nuorten tiedeakatemioiden yhteislausunto liittyen pohjoismaisen tiedepolitiikan huolestuttaviin kehityskulkuihin:

Nuorten Tiedeakatemian projektikoordinaattori Maryna Smahinan raportti ukrainalaistutkijoiden tilanteesta englanniksi ja ukrainaksi:

Nuorten Tiedeakatemialta pyydetty kommentointi T & K -rahoituksen käyttöä koskevaan suunnitelmaan:

Nuorten Tiedeakatemian mielipidekirjoitus perustutkimuksen tärkeydestä ja merkityksestä yhteiskunnalle Helsingin Sanomissa:

2022

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan nuorten tiedeakatemioiden kannanotto iranilaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden tukemiseksi:

Nuorten Tiedeakatemian jäsenistön laatima kannanotto Suomen hallitukselle ilmastonmuutoksen torjumiseksi:

2020

Yhteiseurooppalainen aloite, jolla vastustettiin EU:n tutkimusrahoitusleikkauksia.

Nuorten Tiedeakatemian laatima politiikkasuositus toimivasta tieteen ja päätöksenteon suhteesta

2019

Nuorten Tiedeakatemian laatima julkilausuma/kannanotto, jossa peräänkuulutetaan lisää kohtaamispaikkoja nuorille tutkijoille ja päätöksentekijöille:

Nuorten Tiedeakatemian lausunto  cOalition S -ryhmän Plan S:n toimeenpanosuunnitelmaan:

Pohjoismaiden ja Baltian maiden nuorten tiedeakatemioiden vetoomus tasa-arvoisemman tiedeyhteisön puolesta:

Ohjaavat periaatteet nuorten tiedeakatemioiden perustamiseksi:

2018

Nuorten Tiedeakatemian lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019 sivistysvaliokunnan pyynnöstä: