Nuorten tutkijoiden ratkaisuja ilmastonmuutokseen 2022

Nuorten Tiedeakatemia laati keväällä 2022 kannanoton, jossa Suomen hallitusta vaadittiin ryhtymään poikkeuksellisiin toimiin ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Kannanotossa esitettiin lisäksi eri alojen nuorilta tutkijoilta kerättyjä ratkaisuja, joilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä sekä keinoja, joilla siihen voidaan sopeutua.

Kannanoton valmistelu aloitettiin Akatemiaklubilla 26.1. työpajassa, jossa käytiin tieteiden välistä keskustelua erilaisista ratkaisuista. Työpajaan osallistui 12 henkilöä, jotka edustivat seuraavia tieteenaloja: metsätieteet, kaukokartoitus, koneäly, energiatekniikka, fysikaalinen kemia, mikrobiyhteisöjen analyysi, kulttuurihistoria, ilmastohistoria, psykologia, kielen ja vuorovaikutuksen tutkimus, avaruusfysiikka, kasvatuspsykologia ja meteorologia.

Nuorten Tiedeakatemian hallituksen varapuheenjohtaja ja viestintä- ja politiikkavaikuttamisryhmän vetäjä Samuli Junttila luovutti kannanoton ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalolle Twitteriin striimatussa tilaisuudessa 14.6.2022. Ohisalo kiitti Nuorten Tiedeakatemiaa ilmastopolitiikan tietopohjaisesta kirittämisestä ja totesi kannanoton sisältävän osin varsin uusiakin avauksia.

Lataa kannanotto tästä

Kannanottoa koskevia uutisia Nuorten Tiedeakatemian verkkosivuilla:

Nuoret tutkijat vaativat voimakkaampia ilmastotoimia

Julkistamme ensi viikolla kannanoton, jolla vaadimme hallitukselta toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo vastaanottaa Nuorten Tiedeakatemian ilmastonmuutoskannanoton 14.6. klo 14:30

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo pitää Nuorten Tiedeakatemian kannanottoa tärkeänä keskustelunavauksena