Julkistamme ensi viikolla kannanoton, jolla vaadimme hallitukselta toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi – seuraa twitter-liveä tiistaina 14.6. klo 14:30

Suomen on aika näyttää olevansa maailman johtava valtio ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä, kehotamme ensi viikolla julkistettavassa kannanotossamme. Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo vastaanottaa kannanoton Suomalaisen Tiedeakatemian tiloissa ja tilaisuus alkaa aiemmin ilmoitetusta poiketen vasta klo 14:30.

Nuorten Tiedeakatemia julkistaa ensi viikolla kannanoton, jossa vaaditaan Suomen hallitusta ryhtymään poikkeuksellisiin toimiin ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Tarvittava tieto ilmastonmuutoksen vaikutuksista on olemassa, mutta tekoja tarvitaan. Kannanotossa esitetään lisäksi eri alojen nuorilta tutkijoilta kerättyjä ratkaisuja, joilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä sekä keinoja, joilla siihen voidaan sopeutua.

Kannanoton valmistelu aloitettiin tammikuun Akatemiaklubilla työpajassa, jossa käytiin tieteiden välistä keskustelua erilaisista ratkaisuista. Työpajaan osallistui 12 henkilöä, jotka edustivat seuraavia tieteenaloja: metsätieteet, kaukokartoitus, koneäly, energiatekniikka, fysikaalinen kemia, mikrobiyhteisöjen analyysi, kulttuurihistoria, ilmastohistoria, psykologia, kielen ja vuorovaikutuksen tutkimus, avaruusfysiikka, kasvatuspsykologia ja meteorologia.

”Tiedeyhteisö on viestinyt ilmastonmuutoksen vaikutuksista aktiivisesti, mutta viestintää on syytä jatkaa etenkin nuorten tutkijoiden osalta. Halusimme myös tuoda esille erilaisia ratkaisuja haasteisiin, joita kohtaamme mennessämme kohti ilmastokestävää yhteiskuntaa”, kertoo Nuorten Tiedeakatemian viestintä- ja politiikkavaikuttamisryhmän vetäjä Samuli Junttila.

Kannanotto julkistetaan Twitter-livenä (@yaf_fi) ja verkkosivuillamme tiistaina 14.6. klo 14.00.

Lisätietoja:

MMT Samuli Junttila, Nuorten Tiedeakatemian hallituksen varapuheenjohtaja ja viestintä- ja politiikkavaikuttamisryhmän vetäjä
samuli.junttila[at]uef.fi
Puh. 0407153477

FT Riikka Hiltunen, Nuorten Tiedeakatemian tiedesihteeri
Puh. 050 322 0551
riikka.hiltunen[at]yaf.fi