Tiedevideot

Kalenteripäiviin sidottu videosarja kouluille Tutkija tavattavissa -tiedevideot How Science Works Akatemiaklubivideot

Kalenteripäiviin sidottu videosarja kouluille

Nuorten Tiedeakatemia toteutti vuosina 2022-2024 neliosaisen vuosittaisiin kalenteripäiviin sidotun videosarjan, jonka osat tarjoavat runsaasti keskusteltavaa oppitunneille. Sarja on suunnattu erityisesti yläkoulu- ja lukioikäisille ja sen osat soveltuvat esimerkiksi psykologian, luonnontieteiden, historian ja elämänkatsomustiedon oppitunneille sekä opinto-ohjaukseen. Sarjan tekemistä tuki Niilo Helanderin säätiö, ja se toteutettiin osin yhteistyössä Suomalaisen Tiedeakatemian kanssa.

Kansainvälinen päivä naisille ja tytöille tieteen ja teknologian parissa 11.2.

Video rohkaisee naisia ja tyttöjä tutkijan uralle. Videolla käsitellään niitä syitä, joiden vuoksi tiede on näyttäytynyt suurmiesten kavalkadina ja pohditaan sukupuolten tasa-arvoa tutkimusalalla. Historiallisten esimerkkien lisäksi tämän päivän tutkijanaiset kertovat urapolustaan ja niistä haasteista, joita he kohtaavat tieteen maailmassa. Noin 15 minuutin pituinen video soveltuu yläkoulujen ja lukioiden opiskelijoiden opinto-ohjaukseen tai esimerkiksi historian ja matemaattis-luonnontieteellisten aineiden oppitunneille, mutta siitä voivat ammentaa kaikki aiheesta kiinnostuneet. Videoon on mahdollista valita suomen- tai englanninkieliset tekstitykset.

Minna Canthin ja tasa-arvon päivä 9.3.

Video johdattaa Minna Canthin kautta naisten asemaan Canthin ajan Suomessa ja siitä laajemmin tasa-arvon käsitteeseen ja sen toteutumiseen nyky-yhteiskunnassa. Millaisten asioiden kohdalla tilanne on keikahtanut sukupuolten välillä lähes päinvastaiseksi? Videossa muistutetaan myös sukupuolten moninaisuudesta sekä tilastointiin liittyvistä haasteista. Video soveltuu erityisesti historian ja elämänkatsomustiedon oppitunneille.

Suomen luonnon päivä, elokuun viimeinen lauantai

Video esittelee eri alojen tutkijoiden avulla, millä kaikilla tavoin luontoa voidaan tutkia ja millaisia kysymyksiä ihmisen ja luonnon suhteeseen liittyy. Videon tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan omaa luontosuhdettaan sekä näkemään myös tutkijan uran ammatillisena vaihtoehtona. Video soveltuu erityisesti maantieteen ja biologian tunneille sekä opinto-ohjaukseen.

Maailman mielenterveyspäivä 10.10.

Video keskittyy suomalaisnuorten hyvinvointiin ja mielenterveyden haasteisiin monesta eri näkökulmasta. Videon teemat liittyvät hyvinvoinnin lisäämiseen kouluympäristöissä, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamiin mielenterveyden haasteisiin sekä sosiaalisen median käytön ja mielenterveyden suhteeseen. Video soveltuu erityisesti psykologian ja terveystiedon oppitunneille. Video on julkaistu suomenkielisten tekstitysten lisäksi englannin- ja ruotsinkielisillä tekstityksillä.

Tutkija tavattavissa -tiedevideot

Nuorten Tiedeakatemia lanseerasi huhtikuussa 2020 viisiosaisen Tutkija tavattavissa -tiedevideosarjan, jonka aiheet liittyvät palvelun suosituimpiin teemoihin (uskonto, ympäristö ja meret, psykologia, fysiikka, tutkijan työ ammattina). Videot soveltuvat eri oppiaineisiin ja eri luokkatasoille.

Osa 1. Pääsiäinen

Ensimmäinen jakso julkaistiin 6.4.2020 ja se kertoo pääsiäisen merkityksistä ja symboliikasta. Video soveltuu esimerkiksi elämänkatsomustiedon, historian, uskonnon ja kulttuurimaantiedon tunneille.

Osa 2. Itämeri

Toinen jakso julkaistiin 27.4.2020 ja se kertoo Itämerestä – miksi se on erityinen meri ja miten ilmastonmuutos sekä roskaantuminen siihen vaikuttavat. Video soveltuu esimerkiksi biologian, maantiedon ja ympäristötiedon tunneille.

Osa 3. Aivot

Kolmannessa, 11.5.2020 julkaistussa jaksossa aiheena oli aivot erityisesti sosiaalisen neurotieteen näkökulmasta. Videolla pohdittiin vuorovaikutuksen merkitystä ihmiselle ja aivoille sekä löydettiin vastauksia siihen, miksi Covid-19-kriisin aiheuttama sosiaalinen eristäytyminen on saattanut tuntua vaikealta. Video sopii esimerkiksi psykologian ja terveystiedon oppitunnille, mutta sitä voi käyttää myös laajemmin eristäytymisen vaikutusten pohdiskeluun.

Osa 4. Gravitaatio

Videolla nuoret tutkijat kertovat painovoimasta eli gravitaatiosta. Gravitaatio on arkipäiväisyydessään meille kaikille tuttu, mutta silti erittäin abstrakti aihe, jonka ymmärtäminen on muuttanut käsityksemme koko universumista.

Osa 5: Tutkijan työ ammattina

Videolla neljä nuorta tutkijaa kertovat tutkijan työstä ammattina. He myös valottavat, miten tutkijaksi tullaan, kenelle työ sopii ja mikä siinä on parasta.

How Science Works

Vuonna 2022 Pohjoismaiden ja Baltian maiden nuorten tiedeakatemioiden kokoontumisessa Helsingissä heräsi ajatus tehdä yhteistyössä lyhyitä tiedevideoita kansallisilla kielillä. Videoissa tutkijat esittelevät jonkin oleellisen näkökulman tutkimukseen liittyen. Samalla jokainen videontekoon osallistunut tiedeakatemia käänsi oman videonsa englanniksi, jonka pohjalta videot käännettiin myös muille kielille. Tuloksena syntyi kolme videota (Suomesta, Latviasta ja Tanskasta) neljälle eri kielelle.

Why Study Humour?

Suomen Nuorten Tiedeakatemian jäsen Antti Lindfors kertoo videolla huumorin tutkimuksesta. Lindfors pohtii, mitkä asiat huumorissa ovat kiinnostavia, ja miksi huumorin tutkimus on yhteiskunnallisesti tärkeää.

Why Do We Need Teams in Research?

Tanskan Nuorten Tiedeakatemian jäsen Andreas Hougaard Laustsen-Kiel kertoo videolla monitieteellisen tutkimuksen merkityksestä uuden tiedon luonnissa.

Why Invest in Sciense?

Latvian Nuorten tieteentekijöiden jäsen Eduards Bakis kertoo videolla latvialaisen tieteen saavutuksista ja koulutukseen panostamisen merkityksestä kansantaloudelle.

Akatemiaklubivideot

Nuorten Tiedeakatemian Akatemiaklubeilla jäsenet pitävät esitelmiä omasta tutkimuksestaan ja vastaavat yleisökysymyksiin. Nuorten Tiedeakatemian YouTube-kanavalla on nähtävissä kymmeniä esitelmiä ja Q & A -keskusteluja mitä erilaisimmista aiheista. Voiko kestävyyttä edistää kuluttajalähtöisesti? Mitä populismilla tarkoitetaan? Voiko tekoäly olla epävarma itsestään?

Sarjan soittolista YouTubessa