Uusi Plan S -lausunto toimitettu eteenpäin

Eurooppalainen tutkimusjulkaisujen avoimuutta edistävän, tutkimusrahoittajien cOalition S -ryhmän Plan S:n toimeenpanosuunnitelma julkaistiin marraskuussa 2018. Samaan aikaan koalitio avasi kaikille avoimen lausuntokierroksen, jolla pyrittiin kokoamaan tiedeyhteisön instituutioiden ja jäsenten käsityksiä sekä ratkaisuehdotuksia Plan S:n toteuttamiseksi.

Nuorten Tiedeakatemia on juuri toimittanut oman lausunnon kyseiseen toimeenpanosuunnitelmaan liittyen.

Nuorten Tiedeakatemian mukaan tieteen arvioinnin uudistamiseen tulee kiinnittää erityishuomiota, jotta Plan S:n toimeenpaneminen onnistuu. Toivommekin, että DORA-julistuksen suositukset tieteellisen arvioinnin laadun parantamiseksi otetaan vakavasti. Avoimen tieteen kannalta välttämätöntä on, että tutkimusta arvioidaan vain sen omiin ansioihin perustuen eikä sen perusteella, missä lehdessä se on julkaistu.

Toivomme myös, että tieteenalojen väliset erot huomioidaan niitä tarkemmin kartoittamalla sekä tukea antamalla aloille, joissa sitä tarvitaan. Samoin nuorten tutkijoiden haavoittuva asema on pyrittävä turvaamaan Plan S:ää toimeenpantaessa. Esimerkiksi rahoituskausien ja työpaikkojen välissä olevien nuorten tutkijoiden julkaiseminen “välikausina” on yksi erityistukea vaativa kohde.

Haluamme myös muistuttaa, että tieteenteon joustavuus on yksi keskeinen menestyksen tae. Kaikki julkaisukustannukset eivät välttämättä ole tiedossa vielä tutkimusrahoitusta haettaessa, ja toivomme, että projektien keskellä tai uusien tutkimustulosten myötä tulevat yllättävät julkaisut sekä yhteistyöartikkelit ja niihin saatava ad hoc -rahoitus ovat jatkossakin mahdollisia.