Baltianmaiden ja Pohjoismaiden Nuorten Tiedeakatemiat koolla Tukholmassa

Viron, Latvian, Liettuan, Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen Nuorten Tiedeakatemiat kokoontuivat ensimmäistä kertaa yhteen 19.-20.3.2019 Tukholmaan Kuninkaallisen Tiedeakatemian tiloihin. Mukana oli myös Global Young Academyn edustajia Islannista ja Ruotsista. Kokouksen tarkoituksena oli syventää osallistujamaiden yhteistyötä ja jakaa hyväksi havaittuja toimintatapoja. Osallistujamaiden organisaatioilla on takanaan eri mittainen aika toimintavuosia, nuorimpana Liettuan Nuorten Tiedeakatemia, joka perustettiin loppuvuodesta 2018. Kokoukseen osallistui yli 50 nuorta tutkijaa, joista seitsemän Suomesta.

Tapaamisen teemoina olivat sukupuolten tasa-arvo akatemiassa sekä tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutus. Tasa-arvoteemasta kuultiin antropologi Tiina Suopajärven (Tampereen yliopisto) keynote-luento, jossa hän kertoi teknologia-alalla työskentelevien naisten kokemuksia selvittävästä NordForsk-tutkimushankkeesta NordForsk Nordic Centre of Excellence on Women in Technology Driven Careers (NordWit). Hankkeen tähänastisista tuloksista ilmenee eri uravaiheissa olevien naisten kokemuksia sukupuolen merkityksestä perinteisesti miesvaltaisilla aloilla. Kokemukset ovat sekä positiivisia että negatiivisia. Kahden päivän aikana käytiin myös pienryhmäkeskustelua nuorten tutkijoiden kokemuksista liittyen erilaisiin tutkijanuralla etenemisen vaatimuksiin sukupuolen näkökulmasta. Pohjoismaiset nuorten tiedeakatemiat valmistelevat parhaillaan myös yhteistä lausuntoa suosituksista, joilla voitaisiin parantaa ja ylläpitää sukupuolten tasa-arvoista kohtelua akateemisessa työssä.

YAF:n puheenjohtaja Tommi Himberg esittelee toukokuussa 2019 järjestettävää eurooppalaista Nuorten Tiedeakatemioiden kokousta

Tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen teema keskittyi erityisesti Nuorten Tiedeakatemioiden ja koulujen yhteistyöhön. Kuulimme hyviä vinkkejä erilaisista tavoista innostaa lapsia ja nuoria tieteelliseen ajatteluun ja pääsimme samalla kertomaan myös omasta Tutkija tavattavissa-palvelustame. Tanskassa Nuorten Tiedeakatemia on kehittänyt yhdessä Rikke Schmidt Kjærgaardin kanssa tiedekerho-konseptin, jossa tutkijat kouluttavat lukioikäisiä vetämään koulujen iltapäivätoimintana kerhoja ylä- ja alakouluikäisille lapsille.

Kaksipäiväisen kokouksen ohjelmaoli tiivis, ja sen aikana kuultiin myös NordForskin johtaja Arne Flåøyenin puheenvuoro tulevista pohjoismaisista tutkimusrahoitushauista. Flåøyen kannusti nuoria tutkijoita suuntaamaan kansainvälisiä tutkimusvierailujaan yhä enemmän Itämeren alueelle. Tilaisuuden järjestämistä tukivat NordForsk ja Östersjöstiftelsen.

Osallistujamaiden kotisivuja:

Young Academy of Denmark http://www.youngacademy.dk/
Estonian young academy of sciences http://www.akadeemia.ee/en/eyas/
Young Academy Finland https://nuortentiedeakatemia.fi/en/
Association of Latvian Young Scientists: http://eng.ljza.lv/about-ljza/
Lithuanian Young Academy http://www.lma.lt/the-young-academy

The Young Academy of Norwayhttp://akademietforyngreforskere.no/en/
Young Academy of Sweden https://www.sverigesungaakademi.se/en/607.html

 

Illustraattori Maja Larssonin näkemys kokouksen toisesta päivästä. Credits: http://majalarsson.se