Nuorten Tiedeakatemia kutsui tutkijat ja opettajat yhteiseen seminaariin kehittämään Tutkija tavattavissa -palvelua

Nuorten Tiedeakatemia järjesti perjantaina 7.6. kokopäiväseminaarin, jonka tarkoituksena oli sekä juhlia viisivuotiasta Tutkija tavattavissa -palvelua että pohtia yhdessä palvelun kehittämismahdollisuuksia. Paikalla oli Tutkija tavattavissa -poolin tutkijoita, palvelua käyttäneitä opettajia ja hankkeen käynnistämisvaiheessa mukana olleita Nuorten Tiedeakatemian entisiä työntekijöitä. Tilaisuutta oli mahdollista seurata myös etänä.

Johanna Ketola ja Katri Mäkinen-Rostedt

Nuorten Tiedeakatemian menestyksekäs Tutkija tavattavissa -palvelu on pyörinyt tauotta jo viiden vuoden ajan, ja viimeisen vuoden aikana saatu rahoitus varmistaa palvelun jatkumisen ainakin vuoden 2026 loppuun saakka. Keväällä teetetty arviointiraportti osoittaa, että palvelu on erittäin pidetty niin opettajien, tutkijoiden kuin oppilaidenkin keskuudessakin, mutta kehittämisen varaakin on.

Tutkija tavattavissa -pooliin on vuosien aikana saatu lähes 600 eri alojen tutkijaa, ja erityisesti heille Nuorten Tiedeakatemia halusi tarjota mahdollisuuden tulla juhlimaan ja kehittämään 5-vuotiasta palvelua. Suomalaisen Tiedeakatemian tiloihin Mariankadulle saapui tutkijoita jopa Kuopiosta saakka.

Tilaisuuden alkuun Nuorten Tiedeakatemian entiset koordinaattorit Katri Mäkinen-Rostedt ja Johanna Ketola kertoivat hankkeen käynnistämisen alkuvaiheista. Palvelu on saanut innoituksensa vuonna 2017 perustetusta, amerikkalaisesta Skype a Scientist -palvelusta, jonka Aalto-yliopiston professori Riitta Hari oli huomannut vuonna 2018. Hari suositteli samankaltaisen palvelun perustamista Nuorten Tiedeakatemian silloiselle puheenjohtajalle Tommi Himbergille. Nuorten Tiedeakatemiassa ajatuksesta innostuttiin, ja ideointikierroksen jälkeen palvelu sai ensimmäisen rahoituksensa jo syksyllä 2018 verkkoalustan pystyttämiseen. Tammikuussa 2019 saatiin jatkorahoitus, jonka turvin palvelua alettiin muokata sen nykyiseen muotoon. Ideoinnissa olivat mukana niin opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia kuin Opetushallituskin. 

Nuorten Tiedeakatemian nykyiset koordinaattorit, palvelua koordinoiva Kim Krappala ja Nuorten Tiedeakatemian muusta toiminnasta ja viestinnästä vastaava Riikka Hiltunen kertoivat palvelun nykytilasta ja tulevaisuudensuunnitelmista. Krappala esitteli muun muassa otteita oppilaspalautteista ja koosteita tilastoista. Nykyisin palvelu tavoittaa säännönmukaisesti yli 10 000 oppilasta vuodesta. Oppilaatkin ovat hyvin tyytyväisiä, sillä oppilaiden yleisin arvosana vierailulle on kouluarvosanalla 9. Hiltunen kertoi suunnitteilla olevasta palvelun oheismateriaalista, joka julkistetaan syksyllä 2024.

Kim Krappala, Liisa Satukangas, Anna Karhumaa ja Josefina Koski (vasemmalta oikealle)

Lukio-opettajien paneelissa opettajilta kysyttiin, minkälaisia vierailuja he toivovat tutkijoilta, ja miten he kokevat henkilökohtaisesti korkeakouluyhteistyön lukiokontekstissa. Keskustelua riitti, ja opettajat olivat aivan erityisen tyytyväisiä palvelun helppouteen ja tutkijapoolin monipuolisuuteen. Tutkijapuolella oltiin laajalti Nuorten Tiedeakatemian keräämässä palautteessa pohdittu, ovatko heidät vierailunsa olleet kiinnostavia ja riittävän interaktiivisia. Opettajien mielestä vuorovaikutuksen suhteen ei kannata suhtautua liian kriittisesti. Erityisesti psykologian opettaja Anna Karhumaa korosti, että tutkijavierailut ovat oppilaille mahdollisuus kuulla erityisasiantuntijaa, eikä vuorovaikutuksen suhteen kannata ottaa painetta, oppilaat kyllä arvostavat asiantuntijoiden puhetta ilman temppuja. 

Paneelin jälkeen seurasi KT Elisa Vilhusen esitelmä, joka pohjautui keväällä 2024 laadittuun Tutkija tavattavissa -palvelun palautteiden analyysiin. Esitelmän fokuksessa oli tutkijan näkökulma. Vilhusen mukaan tutkijat ovat pääosin tyytyväisiä Tutkija tavattavissa -palvelun toimintaan. Jonkin verran keskustelua herättivät tutkijoiden erilaiset mahdollisuudet tehdä vierailuja työn ohessa ja vierailujen etätoteutuksen edut ja haasteet.

Tapahtuman lopuksi tutkijoille järjestettiin työpaja, jonka työn tulosten pohjalta on tarkoituksena kehittää parempaa ohjeistusta Tutkija tavattavissa -poolin tutkijoille ja ideoida Nuorten Tiedeakatemialle uusia tiedekasvatuksen muotoja.

Tapahtuma oli riemukas, ja lisäsi Nuorten Tiedeakatemian vahvaa uskoa siihen, että olemme oikeilla jäljillä, ja palvelulle on kysyntää vielä pitkälle tulevaisuuteen.  

Katso tallenteita tilaisuudesta:

 

Tutkija tavattavissa -palvelun synty (Katri Mäkinen-Rostedt ja Johanna Ketola)

Palautteita ja tulevaisuuden visioita Tutkija tavattavissa -palvelusta (Kim Krappala)

Opettajien paneeli (Tutkija tavattavissa -seminaari)

Tutkijoiden näkökulma Tutkija tavattavissa -palveluun (Elisa Vilhunen)