Nuorten Tiedeakatemia aloitti yhteistyön SYNESPOD-tiedediplomatiaverkoston kanssa

Toukokuun työpaja järjestettiin Bernissä 3.5.2024

Tänä keväänä Nuorten Tiedeakatemia aloitti yhteistyön SYNESPOD-verkoston (Swiss Young Network for Science Policy and Diplomacy) kanssa. SYNESPOD on hanke, jonka tavoitteena on luoda alusta tiedeneuvonnalle ja tiedediplomatialle yhteistyössä eri instituutioiden kanssa.

Nuorten Tiedeakatemian on helppo seistä hankkeen tavoitteiden takana: rakentaa uransa alkuvaiheessa olevien tutkijoiden valmiuksia osallistua tiedepolitiikkaan ja lisätä uransa alkuvaiheessa olevien tutkijoiden valmiuksia, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta politiikkavaikuttamisen ja tiedediplomatian alalla.

Kaksi Nuorten Tiedeakatemian jäsentä osallistui SYNESPOD-työpajoihin tällä kaudella. Materiaali- ja konetekniikan apulaisprofessori Ashish Ganvir (Turun yliopisto) osallistui yksipäiväiseen työpajaan “Science-Policy Interface for Scientists: An (Inter)national Perspective” Bernissä toukokuussa. Hän piti kokemusta erittäin valaisevana.

“Tärkein asia, jonka opin, oli, miten tietämätön olen ollut tieteentekijöiden roolin suhteen poliittisessa päätöksenteossa. Meillä on äärimmäisen tärkeä rooli”, sanoo professori Ganvir.

Veera Ehrlén esitteli Nuorten Tiedeakatemian toimintaa kesäkuun workshopissa Genevessä.

Kesäkuussa Genevessä järjestettiin toinen workshop samalla teemalla. YAFia edusti media- ja viestintätieteiden tutkijatohtori Veera Ehrlén (Jyväskylän yliopisto), joka esitteli Nuorten Tiedeakatemian jo toteuttamia politiikkavaikuttamistoimia. Sveitsiläiset osallistujat olivat vaikuttuneita YAF:n saavutuksista, ja Ehrlén oli puolestaan vaikuttunut niistä hyödyistä, joita verkostoituminen on tuonut Sveitsin nuorten tiedeakatemialle.

“SYNESPOD-verkosto on tarjonnut Sveitsin nuorten tiedeakatemioille mahdollisuuksia järjestää ja osallistua erilaisiin tapahtumiin, jotka yhdistävät poliittisia päättäjiä ja tieteentekijöitä, ja he näyttävät luoneen säännöllisen yhteydenpidon Sveitsin akatemioiden, Euroopan ja maailman nuorten akatemioiden sekä paikallisten organisaatioiden, kuten Reatchin ja forausin, kanssa. Tästä esimerkistä voisimme mekin ottaa oppia.”

Vierailu avasi myös monia yleisempiä tiedeneuvontaan liittyviä näkökulmia. 

“Opin keskinäisen luottamuksen tärkeydestä tiedeneuvonnassa ja siitä, miten suhteet ja verkostot edistävät luottamuksen rakentamista. Opin myös pitkäjänteisen ajattelun, tukimekanismien ja fasilitoinnin merkityksestä tiedeneuvonnassa.”

Nuorten Tiedeakatemia odottaa innolla yhteistyön jatkamista ja vastavuoroista oppimista tiedepolitiikan ja -diplomatian rakenteiden kehittämiseksi.