Nuorten Tiedeakatemialle hankerahaa Tiina ja Antti Herlinin säätiöltä

Tiina ja Antti Herlinin säätiö on myöntänyt Nuorten Tiedeakatemian vuoden mittaiselle “Nuoret tutkijat tutkitun tiedon välittäjinä” -hankkeelle apurahan!

Tulevan projektimme tarkoituksena on vertailla ja kehittää uudenlaisia lähestymistapoja tutkijoiden ja päätöksentekijöiden osallistavan yhteistyön edistämiseen. Vuoden mittaisen hankkeemme aikana on ensin tarkoitus 1) kartoittaa euroopanlaajuisesti erityisesti nuorten tutkijoiden parhaita tiedeneuvonantokäytäntöjä ja päättäjien kanssa harjoitettavaa yhteistoimintaa. Projektin seuraavassa vaiheessa 2) järjestetään tiedonvälittäjäorganisaatioiden, päättäjien ja nuorten tutkijoiden yhteisiä työpajoja. Työpajoissa työstetään aiemmin kerätyn aineiston pohjalta uusia toimintamuotoja tieteen ja päätöksenteon väliseen yhteistyöhön sekä kansallisesti että Euroopan tasolla käytettäviksi.  Projektin lopputuotteita ovat a) uudenlaiset, nuorten tutkijoiden ja päättäjien institutionaalisen yhteistyön mallit ja työkalut, b) tieteellinen artikkeli projektin aikana kerätyistä tiedoista ja kokemuksista sekä c) EU:n alueen nuorten tutkijoiden vahvempi yhteistyö EU:n tieteen ja päätöksentekijöiden yhdyspinnalla.

Ensijaisena tavoitteenamme on uudistaa ja “nuorentaa” päättäjien sekä tutkijoiden yhteistoiminnan malleja. Haluamme saada nuorten tutkijoiden äänen kuuluviin ja myös lisätä nuorten tutkijoiden valmiuksia päättäjäyhteistyöhön. Kunnianhimoisimpana tavoitteenamme on lisätä ymmärrystä tieteen ja päätöksenteon yhteistoiminnan malleista niin, että (lähi)tulevaisuudessa pystyisimme entistä tehokkaammin ja tutkittuun tietoon perustuen tekemään niin luonnon kuin ihmisen kannalta kestäviä poliittisia päätöksiä.

Hankkeemme ote päätöksenteon ja tutkimuksen yhteistyön ilmiöön on monitieteinen, moniääninen, inklusiivinen, dialoginen, holistinen sekä avoin, ja näitä lähestymistapoja toivomme tuovamme lisää myös päätöksenteon ja tutkimuksen yhteistyöhön.

Keskeisiä vahvistettuja yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat mm. Suomen tiedeakatemiat, Suomalainen Tiedeakatemia, tiedeakatemioiden tiedeneuvonnon kehittämisprojekti (SoFI: Science Advisory Mechanism of Finland) ja ICOS-Suomi. Toivomme yhteistyötä myös monien Suomessa toimivien tieteellisten paneelien, kuten ilmastonmuutospaneelin, biodiversiteettipaneelin ja kestävän kehityksen paneelin kanssa. Projektimme toimii kiinteässä yhteistyössä uuden tiedeneuvonannon kehittämisprojektin kanssa sekä täydentää sitä omalta osaltaan keskittyen erityisesti nuorten tutkijoiden EU-yhteistyöhön.

Apurahan saajat säätiön sivuilla

Lisätietoja: hankkeen koordinaattori, väitöskirjatutkija Katri Mäkinen-Rostedt (katri.rostedtATyaf.fi)