Tutkijapankkimme ja sen tieteenalakirjo kasvaa vauhdikkaasti!

Tutkija tavattavissa -palvelussa mukana jo 150 tutkijaa

Tutkija tavattavissa -palvelumme on saanut innostuneen vastaanoton, ja tutkijoita onkin ilmoittautunut mukaan jo upea määrä. Tätä kirjoittaessa tutkijoita on ilmoittautunut mukaan jo 150! Ja iloksemme tutkijoita on todella laajasti eri tieteenaloilta.

Tässä hieman katsausta mukaan ilmoittautuneiden tutkijoiden tieteenaloista, inspiraationa opettajille, jotka siis voivat tilata palvelustamme tutkijan virtuaalivierailulle täyttämällä lomakkeen! 

Ilmiöpohjainen oppiminen valtaa alaa kouluissa, ja varmasti ilmastonmuutos on hyvä esimerkki monimutkaisesta ilmiöstä (ja ns. viheliäisestä ongelmasta), jota toivottavasti myös tutkitaan monissa kouluissa. Erittäin ilahduttavaa on, että tutkijapankissa on varsin runsaasti ilmastotutkijoita: ilmakehää, sääilmiöitä, ilmastomallinnusta, kasvihuonekaasujen satelliittimittauksia, otsonikerrosta, auringon säteilyä ja maan magneettikenttää tutkivia ihmisiä! Myös muuten fysiikan eri alat alkeishiukkasista astrofysiikkaan ovat hyvin edustettuina.

Samoin biotieteiden tutkijat ovat innostuneet mukaan. Listalla on metsien ja merien tutkijoita, sekä mikro-, molekyyli- ja evoluutiobiologeja. Tarvitset tietoa sitten eläimistä ja ekosysteemeistä, tai suolistobakteereista ja fotosynteesistä, meillä on asiantuntija nettipuhelimen päässä! Aivotutkimus, ravitsemustiede ja psykologia ovat aloja, joiden tutkimusaiheista käydään paljon julkista keskustelua, milloin ruokavaliosta, unen tarpeesta, milloin stressistä. Nämä tärkeät aiheet mietityttävät myös kouluissa ja oppilaitoksissa, ja nämä alat ovat onneksi  myös vahvasti edustettuina tutkijapankissa!

Luonnontieteet myös kemian ja tietotekniikan eri aloilta ovat aktiivisesti mukana, mistä varmasti kiitos kuuluu kaikille niille monille hankkeille ja projekteille, joita etenkin luonnontieteiden aloilla on jo monia vuosia tehty. Tutkijat ovat tehneet kouluvierailuja, ja koululaisia ja lukiolaisia on käynyt tutustumassa laboratorioihin yliopistojen kampuksilla. Tähän tärkeään vuorovaikutukseen Tutkija tavattavissa on nyt yksi lisäpalikka.

Yksi tärkeä syy sille, että emme yksinkertaisesti lähteneet mukaan kansainväliseen Skype a Scientist -palveluun, vaan (luvalla) kopioimme ja muokkasimme konseptin Suomeen sopivaksi oli, että halusimme mukaan myös humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat. Ja aivan mahtavalla tavalla näiden alojen tutkijat ovatkin jo ilmoittautuneet mukaan! Kielentutkijoita löytyy montaa sorttia (suomen kielen, pohjoismaisten kielten tutkijoista soveltavaan kielitieteeseen ja klassilliseen filologiaan), samoin eri historia-aineista mukana on komea kirjo tutkijoita. On kirkkohistoriaa ja teologiaa, kulttuurihistoriaa, folkloristiikkaa, esihistoriaa, keskiaikaa, Suomen sotahistoriaa ja myös leikintutkimusta!

Mukana on toki myös kasvatustieteilijöitä, filosofeja, johtamisen tutkimusta ja oikeustiedettä. Koneoppiminen ja tekoäly ovat kaikkien huulilla, ja myös näistä aiheista löydämme tutkijan. Lisäksi moni tutkija on valmis myös puhumaan yleisemmin yliopisto-opinnoista, tutkitun tiedon merkityksestä tai siitä, millaista on työskennellä tutkijana. Meihin voi myös aina ottaa suoraan yhteyttä ja kysyä, mikäli mielessä on joku erikoisempi teema.

Tutkijapankissa suurin osa tutkijoista käyttää suomen kieltä, mutta mukana on paljon myös englanninkielisiä tutkijoita etenkin luonnontieteiden alueelta. Lisäksi pankissa on yksittäisiä tutkijoita, jotka hallitsevat esim. saksan tai ranskan kielen.  Myös ruotsinkielistä tarjontaa tutkijapankissa jo on, mutta ei vielä kattavasti kaikilta tieteenaloilta. Pyrimmekin laajentamaan pankkia vielä myös tältä osin – tiedottaminen projektista esimerkiksi yliopistojen kautta on vielä kesken, ja sitä iloisemmin yllättyneitä me olemmekin siitä, että niin moni on jo ehtinyt ilmoittautua mukaan. Teemme ensimmäiset yhdistämiset helmikuun aikana ja lisäämme vierailujen helpottamiseksi vielä verkkosivuillekin teknisiä ohjeita. Kaikki osallistujat saavat toki ohjeet ja tukea tarvittaessa.