Nuorten Tiedeakatemian lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä (HE 123/2018) valtion talousarvioksi vuodelle 2019

Sivistysvaliokunta on pyytänyt Nuorten Tiedeakatemialta lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019, erityisesti huippututkimuksen ja innovaatiotoiminnan lisäpanostuksiin ja nuorille tutkijoille suunnattua lisäpanostusta koskien. Nuorten Tiedeakatemia kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi tässä asiassa.

Lue lausunto