Eurooppalainen tieteellinen julkaiseminen muuttuu pian avoimeksi – nuori tutkija, tämä koskee etenkin sinua!

Eurooppalaisen tieteellisen julkaisemisen saralla puhaltavat nyt muutoksen tuulet. Science Europe -järjestöön kuuluvat yksitoista kansallista tutkimusrahoittajaa käynnistivät Euroopan komission (Horizon 2020, Horizon Europe ja ERC) tuella  niin sanotun cOAlition S -aloitteen. Aloitteen kunnianhimoisena tavoitteena on muuttaa tieteellinen julkaiseminen kokonaan avoimeksi vuoden 2020 alusta lähtien. Tulevaisuudessa siis näiden rahoittajien avustuksella tehty tutkimus pitäisi julkaista yksinomaan ”Open Access” -lehdissä tai julkaisualustoissa. Myös Suomen Akatemia tukee tätä aloitetta. Toteutuessaan tämä olisi merkittävä muutos koko tieteelliselle kentälle ja etenkin nuorille tutkijoille, joiden akateeminen ura on vasta kehittymässä.

cOAlition S -aloite rakentuu Plan S -julkilausuman ympärille. 4.9.2018 julkaistu julkilausuma koostuu kymmenestä kohdasta, joissa kuvaillaan tarkemmin mitä tämä asetettu kunnianhimoinen tavoite tarkoittaa – joskin paljon yksityiskohtia jää vielä auki. Plan S:n toimeenpanoon liittyviin yksityiskohtiin paneutuva työryhmä on aloittanut toimintansa sidosryhmiä kuunnellen.

Plan S on saanut pääsääntöisesti positiivisen vastaanoton. Myös Nuorten Tiedeakatemia on osallistunut Plan S:ään liittyvään keskusteluun liittymällä eurooppalaisten nuorten tiedeakatemioiden yhteisen lausunnon allekirjoittajien joukkoon. Tämän yhteisen julkilausuman kirjoitustyötä johti Global Young Academy eurooppalaisten nuorten tiedeakatemioiden tuella. Yhteisessä lausunnossa nuoret tiedeakatemiat ottavat avoimen julkaisemisen edistämisen ilolla vastaan ja ilmoittautuvat mukaan Plan S:n käytännön toteutuksen suunnitteluun. Lausunnossa kuitenkin painotetaan sitä, että Plan S jättää paljon yksityiskohtia auki ja täten väärin toteutettuna se voi johtaa eurooppalaiselle tieteelle vahingolliseen lopputulokseen.

Nuorten tiedeakatemioiden yhteisessä lausunnossa myös suoraan ehdotetaan mihin suuntaan avointa tieteellistä julkaisemista pitäisi tulevaisuudessa kehittää Plan S:n pohjalta. Tämän ehdotuksen lähtökohtana on, että tulevaisuudessa julkaiseminen toteutettaisiin siten että kumpikaan, lukija tai artikkelin kirjoittaja, ei maksaisi julkaisemisesta (niin kutsuttu ”Diamond Open Access” -malli), vaan julkaisemisen kustannukset rahoitettaisiin muilla tavoin. Kyse on siis paljon suuremmasta muutoksesta tiedejulkaisemisessa kuin Plan S:n edellyttämään, lukijalle ilmaiseen avoimeen julkaisemiseen siirtyminen. Nuorten Tiedeakatemian kanta on (yhteisen julkilausuman vastaisesti), että ennen kuin tällaisia muutoksia ehdotetaan, pitäisi niiden vaikutukset tutkia perinpohjaisesti. Tämä on sellaista työtä, joka kuuluu Plan S:n toimeenpanoon paneutuvalle työryhmälle ja siksi nuorten tiedeakatemioiden julkilausuman ehdotus oli hieman ennenaikainen. On myös huomioitava, että Global Young Academy:n julkilausumassa maalaillut skenaariot ovat vain esimerkkejä mahdollisista kehityskuluista eikä niistä positiivisempikaan vastaa Nuorten Tiedeakatemian tavoitetilaa sellaisenaan. 

Plan S tulee merkittävästi muuttumaan eurooppalaisen tieteen käytäntöjä. Etenkin nuorten tutkijoiden tulisi olla nyt aktiivisesti kuulolla sekä mukana päättämässä, mihin suuntaan tulevaisuuden tieteellistä julkaisemista viedään. Plan S tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa nimenomaan nuorten tutkijoiden työhön. Käytännön toteutus lopulta määrittää sen, johtaako Plan S eurooppalaisen tieteen kukoistukseen.

kirjoittaja on Nuorten Tiedeakatemian hallituksen jäsen sekä avoimen tieteen työryhmän vetäjä