Pohjoismaiden ja Baltian maiden nuorten tiedeakatemiat tasa-arvon asialla

Pohjoismailla on kansainvälisesti hyvä maine tasa-arvokysymyksissä, mutta työtä on yhä tehtävänä myös akateemisessa maailmassa. Esimerkiksi Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaiseman raportin mukaan naiset ovat yhä aliedustettuina professorikunnassa ja muissa tutkimuksen johtotehtävissä kaikissa Pohjoismaissa. Tasa-arvoinen tiedeyhteisö on paitsi reilumpi, myös tieteellisesti korkeatasoisempi. 

Pohjoismaiden ja Baltian maiden nuorten tiedeakatemioiden yliopistoille, tiedeneuvostoille ja päätöksentekijöille suunnattuun vetoomukseen on kirjattu 22 konkreettista toimenpidesuositusta miten nykytilanteen voi muuttaa paremmaksi. Ne kattavat tutkijauran eri vaiheet ja osa-alueet, joissa sukupuolinäkökulmalla on merkitystä: rekrytoinnin, ylennykset, tutkimusrahoituksen, työskentelyedellytykset mukaan lukien perhevapaat, kansainväliset liikkuvuuden, tieteelliset kokoukset sekä julkaisu- ja vertaisarviointiprosessit.

Nuorten tiedeakatemioiden vetoomus tasa-arvoisemman tiedeyhteisön puolesta