Kannanotto: lisää kohtaamispaikkoja nuorille tutkijoille ja päätöksentekijöille

Julkilausuma Nuorten Tiedeakatemian jäsenkokouksesta 2/2019:

Nuorten Tiedeakatemia kannustaa luomaan suomalaiseen tiedeneuvonantojärjestelmään kohtaamispaikkoja nuorten tutkijoiden ja päättäjien kesken Nykyisellään lähes kaksi kolmasosaa väitelleistä siirtyy 3 vuoden kuluessa väitöksestään töihin akatemian ulkopuolelle (Törnroos 2017). Samalla erityisesti ministeriöissä kaivataan lisää tohtoritaustaisia työntekijöitä, ja poliittisesti monimutkaisten, ns. viheliäisten ongelmien (Rittel ja Weber 1973), kuten ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin köyhtymisen ratkominen, vaatisi tutkijoilta ja päätöksentekijöiltä yhä vahvempaa sitoutumista yhteistyöhön. Tarvitsemme uusia tapoja tehdä tieteen ja päätöksenteon yhteistyötä. Erityisesti nuoren tutkijasukupolven uudet avaukset ja ketterät, monitieteiset innovaatiot on tärkeää saada mukaan osaksi tietopohjaa, joka on päätöksenteon käytettävissä.

Nuorten Tiedeakatemian tuoreen ”Nuoret tutkijat tutkitun tiedon välittäjinä” -projektin tarkoituksena on vertailla ja kehittää uudenlaisia lähestymistapoja nuorten tutkijoiden ja päätöksentekijöiden osallistavaan yhteistyöhön. Uudenlaisia lähestymistapoja voivat olla erilaiset keskinäistä vuorovaikutusta ja luottamusta lisäävät mallit, kuten esimerkiksi erilaiset tutkijapäättäjä -parien toistensa työhön tutustumiseen perustuvat “shadowing” – tai “Pairing Scheme” -kohtaanto-ohjelmat. Uusia lähestysmistapoja ovat myös yhteistoiminnallisempaa tiedeneuvonannon lähestymistapaa tukevat mallit, kuten erilaiset dialogiseen keskusteluun perustuvat tapaamisen mallit (esimerkiksi Ympäristötiedon foorumin “Saumakohtia” -dialogi). Nuorten Tiedeakatemian projektin tulokset ovat valmiina vuoden 2020 syksyllä. Nuorten Tiedeakatemia kannustaa myös muita suomalaista tiedeneuvonantojärjestelmää kehittäviä tahoja ottamaan erityisesti nuoret tutkijat huomioon tiedeneuvontamallien ideoimisessa, rakentamisessa ja toteuttamisessa. Suomessa on tarvetta moninaisille nuoria tutkijoita ja päättäjiä eri tasoilla yhteensaattaville malleille. Kohtaanto-ohjelmien kautta ministeriöt saavat käyttöönsä viimeisintä tutkimustietoa. Tutkijalle ne taas tarjoavat mahdollisuuden uran monipuolistamiselle sekä tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiselle.

Nuorten Tiedeakatemia toimii mielellään nuorten tutkijoiden uraan ja tiedeneuvonta-aloitteisiin liittyvänä asiantuntijakumppanina.

Rittel, H. W., & M. M. Webber (1973): Dilemmas in a general theory of planning. Policy sciences, 4(2), pp. 155-169.
Törnroos, J. (2017): The Role of Doctoral Degree Holders in Society. Suomen Akatemia.

Lataa kannanotto