Nuorten Tiedeakatemian uusi hallitus 2019-2020

Nuorten Tiedeakatemian (YAF) jäsenkokous valitsi uuden hallituksen toimintakaudelleen 9/2019-9/2020.

Puheenjohtajaksi nousi Suomen ympäristökeskuksessa työskentelevä koneälytutkija Jenni Raitoharju, joka aloitti nelivuotiskautensa YAF:in jäsenenä vuonna 2018. Varapuheenjohtajana toimii käännös- ja kielitieteilijä Maija Hirvonen (TAU), joka on YAF:in “vuosikertaa”  2017. Molemmat heistä ovat olleet aktiivisesti mukana Nuorten Tiedeakatemian toiminnassa myös aikaisemmin. Muita jäseniä ovat:

– Tuukka Kauhanen (YAF kausi 2017-2021, eksegetiikka, HY)
– Juli Mansnérus (2019-2023, lääkintä- ja bio-oikeus, HY)
– Olli Peltola (2018-2022, meteorologia, Ilmatieteen laitos)
– Henrikki Tenkanen (2019-2023, maantiede, University College London)
– Jutta Viinikainen (2016-2020, taloustiede, JyU)
– Satu Wedenoja (2019-2023, lääketiede, Folkhälsan ja HY).

Lisäksi hallitus valitsi YAF:in toiminnan vetäjän Johanna Ketolan sihteerikseen.

Jäsenkokouksessa keskusteltiin vilkkaasti tulevan toiminnan suunnasta. Jäsenistö koki merkittävänä jatkaa avoin tiede -teeman parissa, jolle Nuorten Tiedeakatemialla on oma sisäinen työryhmänsä. Lisäksi YAF jatkaa yhteistyötä kansainvälisten sisar- ja kattojärjestöjen kanssa. Tärkeä osa YAF:in toimintaa ovat sen piirissä syntyneet ja kasvaneet projektit Tutkija tavattavissa ja Nuoret tutkijat tutkitun tiedon välittäjinä, joiden toteutukseen ja kehittämiseen Nuorten Tiedeakatemia osallistuu myös nyt käynnistyneellä toimintakaudella. Jäsenkokous päätti uuden, Akatemiaklubin uudistamiseen tähtäävän toimintaryhmän perustamisesta. Akatemiaklubilla uudet jäsenet esittelevät tutkimustaan muille ja vastaavat esitystään koskeviin kysymyksiin.

Vapaassa keskustelussa tärkeänä aiheena nousi esiin tutkijan arjen haasteet, kuten perhe-elämän sovittaminen kiireiseen uravaiheeseen.

Kuvassa uusi hallitus vasemmalta oikealle: Tuukka Kauhanen, Jenni Raitoharju (pj), Henrikki Tenkanen, Juli Mansnérus, Satu Wedenoja, Maija Hirvonen ja Jutta Viinikainen sekä hallituksen sihteeri (ex-officio) Johanna Ketola. Kuva: Sebastian Trzaska.