Elina Westinen

Olen taustaltani kielen- ja diskurssintutkija, joka on kiinnostunut yhteiskunnasta ja kulttuurista. Tutkin sitä, minkälaisia merkityksiä kielen avulla rakennetaan, toisinnetaan ja haastetaan.

Omassa Suomen Akatemian rahoittamassa postdoc-projektissani (2019—2022) tutkin etnisyyksien ja kuulumisen/kuulumattomuuden rakentumista suomalaisessa hiphop-kulttuurissa, erilaisissa fyysisissä ja digitaalisissa konteksteissa.

Tutkimukseni tarkastelee sitä, miten maahanmuuttajataustaiset rap-artistit, -fanit ja media käyttävät kieltä, diskursseja, (liikkuvaa) kuvaa, ääntä ja musiikkia rakentaessaan uusia etnisyyksiä ja (ei-)kuulumista. Tutkimusaihe on yhteiskunnallisesti ja poliittisestikin tärkeä yhä monimuotoistuvassa ja polarisoituvassa Suomessa: tämänkaltaisia ’uusia’ ääniä tulee kuunnella, jotta voimme purkaa (vain) yhdenkaltaisen Suomen ja suomalaisuuden myyttejä.

Työskentelen Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Olen aktiivisesti mukana kansallisen Hiphop Suomessa: suuntaukset ja sukupolvet -tutkimusverkoston toiminnassa.

Aiemmin olin osa sosiaalisen median kielenkäyttöä, identiteettejä ja superdiversiteettiä tutkinutta Language and Superdiversity –projektia (Suomen Akatemia, 2012—2016).

Väittelin vuonna 2014 suomalaisen hiphop-kulttuurin autenttisuudesta Jyväskylän ja Tilburgin yliopistoista.