Essi Jouhki

Olen lapsuuden ja nuoruuden, kasvatuksen ja koulutuksen, tunteiden ja kokemusten teemoista kiinnostunut historiantutkija. Tutkimusintressejäni yhdistää muistitietohistorian vahva tulkinnallinen ja menetelmällinen ote. Sekä muistiaineistoja että muita aikalaislähteitä yhdistelevässä muistitietohistoriassa kutkuttavinta onkin menneisyyden ihmisten eletyn, muistetun ja kerrotun kokemusmaailman uudenlainen hahmottaminen ja ymmärtäminen.

Väittelin vuonna 2020 Oulun yliopistossa 1950-1970-luvulla toimineiden oppikoulujen teinikuntien ja koululaisaktivismin muistitietohistoriaa käsittelevällä väitöskirjallani. Väitöskirjani oli ensimmäisiä historian alan väitöskirjoja, joissa muistitietoaineistoilla ja niiden analyyttisella tulkinnalla oli keskeinen rooli. Samalla työni avasi uuden näkökulman lähihistoriamme merkittävimmän nuorisojärjestön, Suomen Teiniliiton, toimintaan ja historiaan.

Postdoc-tutkimuksessani jatkoin nuorten yhteiskunnallisen aktivismin historian parissa. Olin mukana Koneen Säätiön rahoittamassa Teiniliitto, vimma ja rakkaus -tutkimushankkeessa (2020-2023), jossa kirjoitimme koululaisjärjestön moniäänisempää kokonaishistoriaa. Henkilökohtaisessa postdoc-hankkeessani jatkoin syvemmälle lapsuuden historiaan ja tutkin suomalaisten leikkipuistojen ja lasten leikkikulttuurien historiaa. Olen kiinnostunut erityisesti siitä, miten leikkipuistot ovat vaikuttaneet lasten ja perheiden sosiaalisen kestävyyden ja hyvinvoinnin rakentumiseen. Pohdin esimerkiksi, miten ja millaisina lapsuuden leikkiympäristöjä muistetaan ja millaisia merkityksiä niille tässä päivässä annetaan.

Minua kiehtoo erityisesti lapsuusmuistojen menetelmällinen kehittäminen osana menneisyyden hahmottamista. Nykypäivässä kerrotut lapsuusmuistot ovat monin tavoin haasteellinen tutkimusaineisto, mutta usein ne ovat ainoa mahdollinen tapa päästä käsiksi menneisyyden lasten kokemuksiin ja arkielämään. Ne ovat myös antoisa ja mielenkiintoinen aineistolaji, joka avaa uudenlaisia näkökulmia lapsuuden maailmoihin.

Työskentelen tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksella. Lisäksi olen affilioitunut samassa yliopistossa toimivaan monitieteiseen Lapset, perheet ja sosiaalinen kestävyys (SOSUS) -profilointialueeseen.

Twitter: @essijouh
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5243-8552
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Ah65sP4AAAAJ&hl=fi