Eveliina Peltola

Tutkimukseni keskittyy matemaattiseen fysiikkaan: yritän ymmärtää matematiikkaa fysiikan teorioiden takana.

Erityisesti huomion kohteena ovat kaksiulotteiset hilamallit, jotka kuvaavat esimerkiksi aineen rakennetta, sekä kaksiulotteinen kenttäteoria, jota tarvitaan myös universumin rakenteen kuvaamiseen.
Olen erityisen kiinnostunut eri matematiikan (ja fysiikan) alojen vuorovaikutuksista.
Toimin akatemiatutkijana sekä TT-professorina Aalto-yliopistossa ja professorina Bonnin yliopistossa Saksassa.

Kotisivu: <https://eveliinapeltola.webnode.fi>