Harri Mäcklin

Estetiikka on filosofian osa-alue, jonka perinteisiä tutkimuskohteita ovat kauneuteen ja taiteeseen liittyvät filosofiset kysymykset. Nykytutkimuksessa merkittävällä sijalla ovat myös ympäristöön ja arkielämään liittyvät esteettiset ilmiöt.

Oma työni keskittyy fenomenologiseen estetiikkaan, erityisesti esteettisen kokemuksen tutkimukseen. Fenomenologia on filosofian suuntaus, joka tutkii kokemuksen rakenteita ensimmäisen persoonan näkökulmasta. Väitöskirjassani (2019, Helsingin yliopisto) esitin systemaattisen kuvauksen esteettisen uppoutumisen fenomenologiasta. Aloitin väitöksen jälkeen Koneen Säätiön rahoittaman kolmivuotisen postdoc-projektin (2019–2021), jossa tutkin niin kutsuttua esteettistä itsensä unohtamisen kokemusta. Kyseessä on erikoinen, kirjallisuudessa usein kuvattu mutta tähän mennessä vähän tutkittu kokemus, jossa kokija uppoutuu esteettiseen kokemukseen niin täysivaltaisesti, että unohtaa itsensä kokemuksen subjektina. Tutkimuksessani pyrin selvittämään, mistä esteettisissä unohduskokemuksissa on kyse ja millaista itsetietoisuuden rakennetta ne implikoivat.

Työskentelen Helsingin yliopistossa Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osastolla. Olen myös toiminut vuodesta 2011 Helsingin Sanomien kuvataidekriitikkona.