Inkeri Hakamies

Varsinainen tutkimusalani on etnologia, mutta tutkimusintressieni kautta olen päätynyt myös monitieteiselle museologian kentälle. Museoissa minua kiinnostavat tarinat ja ihmiset kulissien takana. Väitöskirjani Practicing Museums – Museum People, Museum Work and Change in Practice (2021) käsitteli museotyön ja museokäytäntöjen muutosta Suomessa 1900-luvun loppupuolella. Tutkimuksessani tarkastelin mm. sitä, miten digitalisaatio on vaikuttanut museotyöhön, ja mitä oikeastaan tarkoitetaan, kun museoita sanotaan ”pölyisiksi”.

Tällä hetkellä työskentelen Helsingin yliopistossa Koneen säätiön rahoittamassa Kokoelmien kosketus. Museot tunnetyön areenana -hankkeessa (2024–2028). Hankkeen johtajana toimii professori Pia Olsson. Hankkeessa tarkastelemme museoiden kokoelmatyötä yhteiskuntapoliittisena tunnetyön kenttänä ja välineenä niin museoammattilaisten kuin museoyleisöjen näkökulmasta. Kulttuuriperintöprosesseihin, kuten museoiden kokoelmatyöhön, vaikuttavat lukuisat tunteet ja arvovalinnat: mitä tallennetaan, miten tallennetaan ja miten kokoelmista kerrotaan. Keskustelut kulttuuriperinnön omistajuudesta ja päätösvallasta, repatriaatiosta, museotyön yhdenvertaisuudesta sekä museokokoelmien merkityksellisyydestä ovat johtaneet siihen, että museot pyrkivät toimimaan entistä avoimemmin ja demokraattisemmin ja osallistamaan eri yhteisöjä niin näyttelynsuunnitteluun kuin kokoelmatyöhön. Mutta vahvistaako kokoelmatyöhön osallistuminen kokemuksia osallisuudesta tai osattomuudesta? Haluamme tutkimuksellamme tuoda esiin tunteiden vaikutuksen kulttuurisissa merkityksenantoprosesseissa: minkälaisia neuvotteluja ja millaista tunnetyötä museoiden kokoelmien äärellä tapahtuu?

Väitökseni jälkeen olen toiminut myös tuntiopettajana Helsingin yliopistossa niin kulttuurien tutkimuksen, museologian kuin HYMY:n tohtoriohjelman kursseilla. Kuulun myös Suomen Museo – Finskt Museum -sekä Nordisk Museologi -lehtien toimituskuntiin.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2251-3782