Inkeri Hakamies

Olen väitellyt Helsingin yliopiston Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelmasta vuonna 2021. Varsinainen tutkimusalani on etnologia – entiseltä nimeltään kansatiede – mutta tutkimusintressieni kautta olen päätynyt myös monitieteiselle museologian kentälle. Museoissa minua kiinnostavat tarinat ja ihmiset kulissien takana. Väitöskirjani Practicing Museums – Museum People, Museum Work and Change in Practice käsitteli museotyön ja museokäytäntöjen muutosta Suomessa 1900-luvun loppupuolella. Tutkimusaineistoni koostui Suomen museohistoria -projektin (2005-2011) aikana tehdyistä museoammattilaisten haastatteluista sekä museokävijöille suunnatusta kyselystä. Tutkimuksessani tarkastelin mm. sitä, miten digitalisaatio on vaikuttanut museotyöhön, ja mitä oikeastaan tarkoitetaan, kun museoita sanotaan “”pölyisiksi””.

Suunnitelmissani on edelleen jatkaa museoetnografian parissa, ja olen erityisen kiinnostunut museopedagogiikan käytännöistä: mitä ja miten museoissa opitaan, ja miten museotyöntekijät ymmärtävät pedagogisen roolinsa?

Väitökseni jälkeen olen toiminut tuntiopettajana Helsingin yliopistossa niin kulttuurien tutkimuksen, museologian kuin HYMY:n tohtoriohjelman kursseilla. Kuulun myös Suomen Museo – Finskt Museum -lehden toimituskuntaan.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2251-3782″