Johanna Vuorelma

Olen kiinnostunut siitä, miten laajasti jaettua merkityksiä rakennetaan kansainvälisessä politiikassa. Kysymys on erityisen tärkeä juuri maailmanpolitiikassa, koska luonnollisilta tuntuvilla tulkinnoilla on niin suuri vaikutus elämiimme. Tulkinnat eivät ole ikinä arvovapaita tai neutraaleja, ja tämä esteettinen lähtökohta pitäisi olla vahvemmin mukana yhteiskuntatieteissä. Tutkimuskiinnostukseni moraalin ja arvojen vaikutuksista kansainvälisessä politiikassa on johdattanut minua narratiivitutkimuksen ja interpretatiivisten menetelmien pariin. Tutkin esimerkiksi luottamusta ja ironiaa kansainvälisessä politiikassa narratiivisesta näkökulmasta. Työskentelen yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa. Aloitan Tampereen yliopiston tutkijakollegiumin tutkijatohtorina tammikuussa 2019. Väittelin filosofian tohtoriksi Warwickin yliopiston politiikan ja kansainvälisten suhteiden laitokselta tammikuussa 2017 Turkin ulkopolitiikan länsimaisista tulkintakehyksistä.