Joonas Nättilä

Olen teoreettinen astrofyysikko, joka tutkii plasman käyttäytymistä neutronitähtien ja mustien aukkojen ympärillä. Tutkimustyökaluinani käytän niin kynää ja paperia kuin supertietokoneitakin.

Kun ainetta kuumennetaan tarpeeksi, ensin se muuttuu kiinteästä nesteeksi, sitten kaasuksi ja lopulta sen sisäinen rakenne hajoaa ja se muuttuu plasmaksi. Tähdet, galaksit ja avaruus ovat täynnä tätä aineen neljättä olomuotoa. Maan päällä plasmaa puolestaan yritetään hyödyntää tulevaisuuden fuusioreaktoreissa. Plasman käyttäytymisen ymmärtäminen on näin ollen ensiarvoisen tärkeää niin astrofysikaalisten kuin maanpäällistenkin ilmiöiden selittämiseksi.

Laskennallinen fysiikka ja supertietokoneiden käyttö ovat mullistaneet ymmärryksemme plasman käyttäytymisestä. Isot laskennalliset simulaatiot mahdollistavat uudenlaisen teoreettisen näkökulman plasman tutkimiseen – tietokonemallien avulla voimme tutkia jopa kaikkein energeettisimpiä astrofysikaalisia ilmiöitä kuten galaksien törmäyksiä, neutronitähtien magneettisia myrskyjä ja materian valumista mustiin aukkoihin. Tutkimustyössäni yritän ymmärtää plasman käyttäytymistä käyttäen apunani sekä teoriaan pohjautuvaa päättelyä että supertietokonesimulaatioita.

Olen kotoisin Torniosta, Lapista, suoritin maisterintutkintoni Oulun yliopistossa vuonna 2013 ja väittelin astrofysiikan alalta filosofian tohtoriksi Turun yliopistossa vuonna 2017. Tämän jälkeen työskentelin kaksi vuotta Tukholmassa Nordita Fellow -tutkijatohtorina Pohjoismaisessa teoreettisen fysiikan tutkimuslaitoksessa, Norditassa. Vuonna 2020 aloitin työni Flatiron Research Fellow -tutkijana Columbian yliopistossa ja laskennallisiin tieteisiin erikoistuvassa Flatiron-instituutissa New Yorkissa.

Lisää tietoa löydät kotisivuiltani http://natj.github.io