Juha Siitonen

Yhteiskuntamme nojaa suurilta osin keinotekoisesti valmistettuihin molekyyleihin. Lääkkeet, joiden avulla hoidamme sairauksiamme, agrokemikaalit, jotka suojaavat viljasatojamme, keinokuidut, joihin pukeudumme ja elektroniset laitteet, joiden avulla kommunikoimme ovat kaikki esimerkkejä siitä, miten kemistit ovat osanneet valmistaa uusia hyödyllisiä molekyylejä synteettisesti. Tutkimukseni keskittyy siihen, kuinka entistä monimutkaisempia ja hienostuneempia yhteiskunnalle tärkeitä molekyylejä voidaan valmistaa aiempaa suoraviivaisemmin ja pienemmällä hiilijalanjäljellä. Näin varmistamme, että pystymme tulevaisuudessakin tuottamaan tärkeitä molekyylejä vastuullisesti ja resurssiviisaasti.

Tutkimuksemme inspiraationa ovat luonnosta eristetyt rakenteellisesti monimutkaiset molekyylit, luonnonaineet, joille kehitämme laboratoriosynteesejä. Koska tällaisissa luonnonaineissa on usein monia toiminnallisia ryhmiä, haastavia kolmiulotteisia muotoja ja pulmallisia kemiallisia rakenteita, tarjoavat ne erinomaisen alustan tutkia modernin kemian eturintamaa. Sovellamme kokeellisessa tutkimuksessamme laajasti erilaisia teoreettisen- sekä laskennallisen kemian menetelmiä.

Tutkimuksen tekemisen lisäksi olen aktiivinen opettaja, opetuksen kehittäjä ja kemian kansantajuistaja.

Olen väitellyt filosofian tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2018. Sen jälkeen toimin Texasissa, Ricen yliopistossa opettavana tutkijatohtorina sekä yliopistolehtorina. Vuoden 2022 alusta olen työskennellyt Aalto-yliopistossa orgaanisen kemian apulaisprofessorina.

Twitter: @juhesiit.

Kotisivu: https://etosgroup.fi/