Kaisa J. Raatikainen

Tutkijana yhdistän ennakkoluulottomasti eri tieteenalojen menetelmiä etsiessäni vastauksia ympäristökriisiin liittyviin kysymyksiin. Tavoitteenani on tunnistaa sosioekologisen kestävyyden kannalta keskeisiä ajattelumalleja ja tapoja elää sekä yksilöinä että yhteisöinä. Erityisellä mielenkiinnolla olen tutkinut luonnonsuojelun ja kestävyyskysymysten yhdistelmiä. Yhteistyössä poikkitieteellisen työryhmän kanssa olen kartoittanut luontosuhteen muotoja soveltaen taideperusteisia menetelmiä. Aloitin tutkijanurani ekologina ja tämä näkyy siinä, miten olen kohdentanyt työtäni erilaisiin ekosysteemeihin perinnemaisemista metsiin ja aina merille saakka.