Kirsi-Maria Hytönen

Etnologia on ihmisten arkielämän tutkimusta. Minun tarkastelukulmani ”tavalliseen” arkeen on ihmisten muistelemisen ja muistitiedon tutkimuksessa. Kurkottelen siis historiaan ihmisten omien muistojen, kokemusten ja niistä kertomisen kautta. Olen perehtynyt erityisesti talvi- ja jatkosotien sekä rauhaan palaamisen ajan muistoihin, naisten työn historiaan sekä suomalaisen lastensuojelun historiaan ja kokemuksiin sijaishuollosta. Parhaillaan tutkin vanhemmuuden merkityksiä sijaishuollossa lapsuutensa (tai osan siitä) eläneiden elämänkerronnassa. Tutkimustani rahoittaa Koneen säätiö (-2019).

Olen erityisen kiinnostunut tieteellisestä kirjoittamisesta. Lukeminen ja kirjoittaminen ovat sekä työtä että harrastus – hyvät tekstit innostavat ja inspiroivat. Oman tutkimuksen ohella teen tieteellisten tekstien toimitustyötä kotimaisissa vertaisarvioiduissa lehdissä, ja haluan edistää suomenkielistä tiedejulkaisemista.