Ksenia Shagal

Päätutkimusalani on funktionaalinen kielitypologia, mikä tarkoittaa, että tutkin maailman kielissä ilmenevää rakenteellista vaihtelua ja huomioin analyyseissäni erityisesti kielen roolin toiminnan ja vuorovaikutuksen välineenä. Väitöskirjani Towards a typology of participles, 2017 (suom. Partisiippien typologiasta) oli ensimmäinen maailmanlaajuinen tutkimus partisiipeista eli verbimuodoista, joita voi käyttää substantiivien määritteinä (esimerkiksi sana kirjoittama lausekkeessa [ohjaajani kirjoittama] kirja). Tutkimusaineistoni koostui yli sadasta eri kielikuntia ja maantieteellisiä alueita edustavasta kielestä. Tällaisen laajan kieliä vertailevan tutkimuksen lisäksi olen tehnyt myös kenttätyötä monien Venäjällä puhuttujen vähemmän tutkittujen kielten, muun muassa kalmukin, nanain, ersän, nivhin, ultan ja vuorimarin parissa.

Tällä hetkellä olen yleisen kielitieteen tutkijatohtori Helsingin yliopistossa. Tutkin pääasiassa ei-finiittisiä verbimuotoja ja yhdyslauseita uralilaisissa kielissä ottaen huomioon typologian, alueellisten vaikutusten ja kielikontaktien näkökulmat. Olen mukana myös Negaatio ja lauseiden yhdistäminen: typologisia ja käyttöpohjaisia näkökulmia -projektissa (2020–2024), joka yhdistää kielitypologian laadullisia ja korpuslingvistiikan laskennallisia menetelmiä kehittääkseen kokonaisvaltaista ymmärrystä negaatiosta eli kiellosta kielellisenä ilmiönä.

Akateemisen toiminnan lisäksi olen erittäin kiinnostunut kieliin liittyvästä tiedekasvatuksesta. Sen edistämiseksi perustin vuonna 2015 Suomen kielitieteen olympialaiset, jotka ovat vuodesta 2019 lähtien järjestäneet myös lukiolaisille suunnattuja kielitieteellisiä työpajoja.