Laura Ekholm

Talous- ja sosiaalihistorian tutkijana olen kiinnostunut ihmisistä osana yhteiskuntaa; miten yksilöt, perheet ja organisaatiot käyttäytyvät, minkälaisia strategioita on käytetty ja miten ihmisten arvot, tiedot ja taidot ovat vaikuttaneet maailmaamme muokanneisiin muutosprosesseihin. Minua motivoi yhteiskuntatieteiden ”suuret kysymykset”, mutta lähestyn aiheita tarkastelemalla paikallistason toimijoita, kuten pienyrittäjiä, uskonnollisia vähemmistöjä ja siirtolaistaustaisia perheitä. Tieteenalallemme on ominaista ylisukupolvinen tarkastelu.

Väitöskirjani (2013) käsitteli Helsingin pientä juutalaisyhteisöä. Tarkastelin yhtäältä yhteisön ammattirakenteen muutoksia ja pysyvyyttä 1800-luvun lopulta 1970-luvulle, ja toisaalta yhteisön toimeentuloon liittyviä kerrontatapoja. Sittemmin olen kirjoittanut muun muassa vanhoja vaatteita kaupanneiden juutalaisten merkityksestä vaatetuskaupan – ja teollisuuden kehitykselle Suomessa. Tällä hetkellä tutkin vaatetusteollisuuden yrittäjiä Ruotsissa ja Suomessa. Tutkin yrittäjyyttä toimialalla, jossa yritykset ovat usein niin pieniä, että yrittäjä ja yritys ovat lähes sama asia. Pyrin haastamaan käsityksiä ”modernista” tarkastelemalla yrityksiä, joita on ollut määrällisesti paljon, mutta joiden lainalaisuudet ovat hyvin sidoksissa ihmisten henkilökohtaisiin verkostoihin ja perhesuhteisiin. Yksi tutkimukselleni keskeinen kategoria on kotona tehtävään teollisuustyö. Pyrin terävöittämään sellaisia käsitteitä kuin ”etninen yrittäjä” tai ”naisyrittäjä”.