Maija Inkeri Hirvonen

Käännöstieteilijänä minua kiinnostavat viestien välittäminen ja sopeuttaminen paitsi yli kieli- ja kulttuurirajojen, myös informaation olomuodosta toiseen. Tieteentekemisessä yksi hienoimpia asioita on tehdä löytöjä. Omassa tutkimuksessani olen huomannut, miten marginaalinen ilmiö voi avata tien laajojen ongelmien ratkaisemiseksi. Vuonna 2014 väittelin kuvailutulkkauksesta eli visuaalisen informaation kielentämisestä näkövammaisille. Nykyisin tutkin edelleen kuvailutulkkausta, mutta tarkastelukulmani ovat laajentuneet. Omassa postdoc-projektissani selvitän, mitä uutta sokeista ja näkevistä koostuvien kuvailutulkkaustiimien tutkimus paljastaa käännösprosessista, kognitiosta ja multimodaalisesta vuorovaikutuksesta. Toisessa, käytännön sovelluksiin tähtäävässä kansainvälisessä hankkeessa pyrimme löytämään ratkaisuja audiovisuaalisen “big datan” asettamiin haasteisiin: kehitämme automaattisia menetelmiä luoda videosisällön kuvista ja äänistä kielellisiä kuvailuja, jotka lisäävät sisällön saavutettavuutta ja käytettävyyttä niin media-alan kuin käyttäjienkin näkökulmasta. Hankkeessa yhdistyvät humanistien ja insinöörien sekä tutkijoiden ja yrityselämän asiantuntemus.

Työskentelen Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Olen vastuullinen tutkija projekteissa “Näetkö saman minkä minä kuulen / Multimodal Translation with the Blind” – MUTABLE (Suomen Akatemia, 2017-2019) sekä “Methods for Managing Audiovisual Data: Combining automatic efficiency with human accuracy” – MeMAD (EU Horizon2020, 2018-2020). Tutkimusta on tukenut myös Emil Öhmannin säätiö. Tutkimustyön ohella toimin yliopistossa opettajana, ohjaajana ja tiedejulkaisujen toimittajana. Yliopiston ulkopuolella teen aktiivisesti kuvailutulkkauksen kehittämistyötä Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry:ssa ja toimin kuvailutulkkauskouluttajana.