Maija Hirvonen

Käännöstieteilijänä minua kiinnostavat viestien välittäminen ja sopeuttaminen paitsi yli kieli- ja kulttuurirajojen, myös informaation olomuodosta toiseen. Tieteentekemisessä yksi hienoimpia asioita on tehdä löytöjä. Omassa tutkimuksessani olen huomannut, miten marginaalinen ilmiö voi avata tien laajojen ongelmien ratkaisemiseksi. Vuonna 2014 väittelin kuvailutulkkauksesta eli visuaalisen informaation kielentämisestä näkövammaisille. Nykyisin tutkin edelleen kuvailutulkkausta, mutta tarkastelukulmani ovat laajentuneet. Omassa postdoc-projektissani selvitän, mitä uutta sokeista ja näkevistä koostuvien kuvailutulkkaustiimien tutkimus paljastaa käännösprosessista, kognitiosta ja multimodaalisesta vuorovaikutuksesta. Toisessa, käytännön sovelluksiin tähtäävässä kansainvälisessä hankkeessa pyrimme löytämään ratkaisuja audiovisuaalisen “big datan” asettamiin haasteisiin: kehitämme automaattisia menetelmiä luoda videosisällön kuvista ja äänistä kielellisiä kuvailuja, jotka lisäävät sisällön saavutettavuutta ja käytettävyyttä niin media-alan kuin käyttäjienkin näkökulmasta. Hankkeessa yhdistyvät humanistien ja insinöörien sekä tutkijoiden ja yrityselämän asiantuntemus.

Työskentelen Tampereen yliopistossa Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa, jossa olen saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tenure track -professori. Olen vastuullinen tutkija projekteissa “Näetkö saman minkä minä kuulen / Multimodal Translation with the Blind” – MUTABLE (Suomen Akatemia, 2017-2019). MUTABLE-tutkimusta on tukenut myös Emil Öhmannin säätiö. Toimin vierailevana tutkijana Helsingin yliopistossa projektissa “Methods for Managing Audiovisual Data: Combining automatic efficiency with human accuracy” – MeMAD (EU Horizon2020, 2018-2020). Toimin MeMADin vastuullisena tutkijana v. 2018-2019. Tutkimustyön ohella toimin opettajana, ohjaajana ja tiedejulkaisujen toimittajana. Yliopiston ulkopuolella teen aktiivisesti kuvailutulkkauksen kehittämistyötä mm. kuvailutulkkauskouluttajana.