Matilda Backholm

(Suomenkielinen teksti alla)

Jag är en experimentell fysiker med intresse i mjukmaterialfysik, biofysik och vätskedynamik. Min forskning är huvudsakligen fokuserad på att utveckla nya mätmetoder och teoretiska ramverk för att studera effekten av svaga krafter i små, mjuka system. Jag arbetar med levande varelser och andra ömtåliga, mjuka material i storleksklassen av 0,001 till 1 millimeter. Krafterna jag mäter är ofta så små som några nanonewton, vilket motsvarar endast 0,1% av tyngden hos ett saltkorn. Under mina doktorsstudier mätte jag hur svårt det är för en millimeterstor mask att böja sin egen kropp samt krafterna som krävs då den simmar och krälar i olika förhållanden. Som forskardoktor har jag studerat fysiken bakom vattendroppar som rör sig på extremt vattenavstötande, superhydrofoba ytor, och utforskat den fascinerande vätskedynamiken hos magnetiska droppar.

Jag genomförde min nat.kand. i fysik vid Helsingfors universitet (2009), min MSc i nanovetenskap (2011) vid Aarhus universitet, Danmark, och min PhD i fysik (2015) vid McMaster University, Kanada. För tillfället jobbar jag som Finlands Akademis forskardoktor vid Institutionen för teknisk fysik på Aalto-universitetet.

Hemsida: backholm.wordpress.com

Twitter: twitter.com/MatildaBackholm

Olen kokeellisen fysiikan alalta ja kiinnostunut niin kutsutusta pehmeän aineen fysiikasta, biofysiikasta ja virtausdynamiikasta. Tutkimuksessani keskityn pääasiassa kehittämään uusia kokeellisia tekniikoita ja teoreettisia viitekehyksiä, joiden avulla tarkastelen heikkojen voimien vaikutusta pienissä pehmeissä systeemeissä. Työskentelen mielelläni elävien materiaalien ja muiden hauraiden pehmeiden aineiden parissa, joiden koko vaihtelee 0,001–1 millimetrin välillä. Tutkimani voimat ovat usein vain nanonewtonien suuruisia, mikä vastaa alle tuhannesosaa suolakiteen painosta. Väitöskirjatutkimuksessani mittasin, kuinka vaikea millimetrin mittaisen madon on vääntää ruumistaan ja millaisia voimia se tarvitsee uidakseen ja ryömiäkseen erilaisissa ympäristöissä. Tutkijatohtorina olen tutkinut vesipisaroiden liikettä superhydrofobisilla eli vettä voimakkaasti hylkivillä pinnoilla sekä tarkastellut magneettisten pisaroiden virtausdynamiikkaa.

Valmistuin luonnontieteiden kandidaatiksi Helsingin yliopistosta (2009), Master of Science in Nanoscience -tutkinnolla Aarhusin yliopistosta (Tanska, 2011) ja fysiikan tohtoriksi McMaster Universitystä (Kanada, 2015). Työskentelen parhaillaan Suomen Akatemian tutkijatohtorina teknillisen fysiikan laitoksella Aalto-yliopistossa.

Kotisivu: backholm.wordpress.com

Twitter: twitter.com/MatildaBackholm