Mehrnoosh Farzamfar

Työskentelen tällä hetkellä Turun oikeustieteellisessä tiedekunnassa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen toimikunnan (SRC) rahoittamassa JuRe Research Consortiumissa (Just Recovery from Covid-19? Fundamental Rights, Legitimate Governance and Lessons Learnt). Tässä hankkeessa tutkimme tapoja, joilla poliittiset, oikeudelliset ja hallinnolliset järjestelmät voisivat taata oikeudenmukaisen ja perustellun toipumisen pandemioista. Tutkimukseni painopiste tässä projektityössä on ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien suojelussa pandemiatapauksissa, kuten COVID-19:ssä.