Mikko Keränen

Toimin postdoc-tutkijana professori Satu Mustjoen tutkimusryhmässä Hematology research unit Helsinki. Oma tutkimukseni liittyy imusolujen (lymfosyytti) hankinnaisten mutaatioiden merkitykseen harvinaisten hematologisten sairauksien, kuten aplastisen anemian ja hypoplastisen myelodysplastisen syndrooman, synnyssä. Hankinnaiset eli somaattiset mutaatiot syntyvät elämän aikana ja ovat keskeinen mekanismi syöpäsairauksien synnyssä. Hypoteesimme mukaisesti somaattisilla mutaatioilla voi olla suurimerkitys myös edellä mainittujen autoimmuunisairauksia muistuttavien hematologisten sairauksien synnyssä. Etsimme somaattisia mutaatioita uuden polven sekvensointimenetelmillä em. sairauksia sairastavien potilaiden imusoluista ja pyrimme osoittamaan niiden roolin taudissa.