Nalle Pentinmikko

Ihmiskeho ja erityisesti kudokset, jotka ylläpitävät suojakerrosta kehon ulkopuolista maailmaa vastaan, kuten iho ja suolisto, ovat kovan kulutuksen kohteena elämän aikana. Jotta elinten toiminta ei vaarantuisi, korvataan kuluneet osat kudoksessa sijaitsevien kantasolujen tuottamilla uusilla soluilla. Kantasolut joutuvat koetukselle erityisesti kudosvaurion sattuessa, jolloin uusia soluja tarvitaan määrällisesti paljon lyhyen ajan sisällä. Kantasolujen kyky tuottaa uutta kudosta kuitenkin heikkenee iän myötä. Tämä johtaa ikääntymiseen liittyvään heikompaan toimintakykyyn ja altistaa sairauksille. Jotta uusiutumis- ja korjauskyky säilyisi mahdollisimman hyvänä, keho säätelee kantasolujen määrää, aktiivisuutta ja toimintaa muun muassa ympäröivien tukisolujen lähettämillä viesteillä. Ymmärtämällä näitä kehon luonnollisia säätelymekanismeja luomme pohjaa tutkimukselle, jonka tavoitteena on ylläpitää kudosten toimintakykyä pidempään ja parantaa vanhentuvan väestön elämänlaatua.

Solujen välinen vuorovaikutus on kiehtonut minua koko tutkijanurani ajan. Valmistuin filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2021, missä väitöskirjani aiheena oli ikääntymisen aiheuttamat muutokset kantasolujen ja mikroympäristön vuorovaikutuksessa. Olen toiminut postdoc-tutkijana Francis Crick instituutissa Lontoossa vuodesta 2021 asti, missä tutkimukseni keskittyy kudosten vaurionkorjauksen mekanismeihin.