Noora Mäkelä-Salmi

Ruoan tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutuksista ollaan nykyään tietoisempia ja tämän myötä tarve kasviperäisille elintarvikevaihtoehdoille lisääntyy. Viljatuotteiden ja etenkin kauran kulutus onkin kasvanut ja kaupan hyllyille ilmestyy jatkuvasti uusia kauratuotteita vastaamaan kasvaneeseen kysyntään. Samalla korostuu tällaisten kasviperäisten raaka-aineiden ravitsemuksellisen laadun, teknologisten ominaisuuksien ja prosessointimenetelmien ymmärtämisen tarve.

 

Olen yliopistonlehtorina Helsingin yliopistolla elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla viljateknologian ryhmässä, jossa tutkitaan viljoja, viljan prosessointia ja näiden hyödynnettävyyttä ravitsemuksellisesti ja aistinvaraisesti laadukkaiden tuotteiden kehittämisessä. Tutkimukseni liittyy kauraan ja etenkin sen ravintokuituun. Kauran beetaglukaanikuidulla on Euroopan elintarviketurvallisuusviraston EFSA:n hyväksymiä terveysväittämiä koskien sen kykyä alentaa veren kolesterolitasoja, tasata ruoan jälkeistä verensokeria ja edistää suoliston toimintaa lisäämällä ruokamassan tilavuutta. Tutkimukseni ovat keskittyneet viljojen beetaglukaanien ominaisuuksiin, niiden muutoksiin muun muassa prosessoinnin ja varastoinnin aikana ja siihen, miten nämä vaikuttavat beetaglukaanien terveysvaikutteisuuteen.

 

Linkki viljateknologian tutkimusryhmän sivuille: https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/grain-technology