Olli-Ville Laukkanen

Reologia on tieteenala, joka tutkii materiaalien virtaus- ja muodonmuutosominaisuuksia. Reologisia mittausmenetelmiä hyödynnetään monilla eri materiaalitutkimuksen aloilla mm. polymeerien, biomateriaalien, elintarvikkeiden ja rakennusmateriaalien mekaanisten ominaisuuksien karakterisointiin.
Oma tutkimukseni keskittyy tällä hetkellä erityisesti mikrogeelien reologisten ominaisuuksien analysointiin öljy/vesi- ja ilma/vesi-rajapinnoilla. Mikrogeelit ovat polymeeriverkostosta koostuvia partikkeleita, jotka ovat turvonneet ympäröivässä liuottimessa ja joiden halkaisija on tyypillisesti välillä 10-1000 nm. Niissä yhdistyvät polymeerien, kolloidien ja pinta-aktiiviset aineiden (surfaktanttien) ominaisuudet, ja niiden ominaisuuksia voidaan säädellä esim. lämpötilan, pH:n tai valon avulla. Mikrogeelien avulla voidaankin valmistaa nk. älykkäitä materiaaleja, jotka reagoivat muutoksiin ympäristössään. Mikrogeelit adsorpoituvat spontaanisti öljy/vesi- ja ilma/vesi -rajapinnoille, ja siten niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi emulsioiden stabiloinnissa. Omassa tutkimuksessani pyrin myös selvittämään, että miten mikrogeelejä sisältävien rajapintojen reologiset ominaisuudet vaikuttavat niiden käyttäytymiseen erilaisissa teknologisissa sovelluksissa.
Tein suurimman osan väitöskirjatutkimuksestani University of Massachusetts Amherst -yliopistossa Yhdysvalloissa, ja väittelin Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa vuonna 2018. Tällä hetkellä työskentelen tutkijatohtorina RWTH Aachen -yliopiston fysikaalisen kemian instituutissa Emil Aaltosen säätiön (2019-2020) ja Alexander von Humboldt -säätiön (2020-2022) rahoituksella.