Pirita Frigren

Historiantutkimus tuottaa tietoa yhteiskunnan rakenteista, kulttuurista, taloudesta ja sosiaalisista suhteista menneisyydessä. Historioitsijat tutkivat, miten ja miksi elinympäristömme ja elämäntapamme ovat muuttuneet tai pysyneet samanlaisina. Taaksepäin katsomalla näemme, missä olemme nyt ja mihin olemme menossa. Edustamani oppiala, sosiaalihistoria on kiinnostunut ihmisistä ilmiöiden, tapahtumien ja järjestelmien kokijoina ja niihin vaikuttavina toimijoina. Oma tutkimukseni käsittelee 1800-luvun ja 1900-luvun alun merenkulusta eläviä ihmisiä ja satamakaupunkeja. Tutkin, miten merenkulku on määritellyt palkkatyötä, perhettä ja miehenä ja naisena olemista. Viimeisimpänä olen post doc-tutkimuksessani perehtynyt suomalaisen merityövoiman kansainväliseen liikkuvuuteen ja merimiespappeihin sosiaalisen ja diplomaattisen työn tekijöinä.

Työskentelen kulttuuriperinnön tutkimuksen yliopisto-opettajana Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella. Työpaikkani sijaitsee Porin yliopistokeskuksessa. Väittelin Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitokselta Suomen historian oppiaineesta vuonna 2016.