Reetta Eiranen

Olen nationalismin, sukupuolen, tunteiden ja kokemusten historioista kiinnostunut tutkija. Nationalismin perinteinen historiankirjoitus on painottanut poliittista historiaa ja ns. suurmiehiä. Tutkimuskenttää laajentavat näkökulmat ovat kuitenkin olleet viime vuosina ja vuosikymmeninä nousussa. Moderni nationalismi kehittyi 1800-luvun mittaan ja paneudun erityisesti siihen, mitä omakohtaista merkitystä aatteella oli siihen sitoutuneille ihmisille. Miksi ihmiset ryhtyivät siihen? Miksi ja miten he valitsivat aatteelliset painotuksensa ja toimintansa?

Väitöstutkimukseni käsitteli läheisten ihmissuhteiden ja kansallisuusaatteen limittymistä toisiinsa Tengströmin perhepiirissä, joka oli keskeinen suomalaiskansallisissa verkostoissa 1800-luvulla. Lähdeaineistonani olivat laajat henkilökohtaiset kirjeaineistot. Historiantutkijana on jännittävää tutustua uusiin ja erilaisiin arkistokokoelmiin. Parasta on, jos onnistuu löytämään kiinnostavaa materiaalia, jota ei päältäpäin arkistoluetteloista arvaisi.

Postdoc-tutkimuksessani jatkan 1800-luvun yhteiskunnallisesti ja kansallisesti aktiivisten naisten ja miesten verkostojen tutkimusta. Erityisesti olen kiinnostunut kansallisuusaatteen sukupuolittuneesta kokemuksesta ja sen ristivedoista minuuden, suhteiden ja yhteiskunnallisen toiminnan rakentumisessa. Kirjeaineistojen rinnalla tutkin organisaatioiden dokumentteja ja laajennan osaamistani myös digitaalisiin menetelmiin. Käsinkirjoitettuja lähteitä on nykyään mahdollista tutkia automaattisen tekstintunnistuksen avulla. Teoreettisesti ja suhteessa kokemuksen historiaan olen erityisesti perehtynyt hermeneuttisiin ja kerronnallisiin lähestymistapoihin.

Työskentelen tutkijatohtorina Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa. Lisäksi olen affilioitunut samassa yliopistossa toimivaan Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikköön (HEX) ja olen mukana kertomuksen tutkimukseen keskittyvän Narrare-tutkimuskeskuksen toiminnassa. Olen myös työskennellyt vierailevana tutkijana Max Planck -instituutin tunteiden historian tutkimuskeskuksessa Berliinissä.

https://www.tuni.fi/fi/reetta-eiranen

twitter: reetta_e

Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto