Richard Forsgård

Viimeisen vuosikymmenen tutkimustyö on laajentanut käsitystämme suoliston roolista ihmisen yleisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä. Esimerkiksi lukuisat tutkimuslöydökset suoliston ja aivojen yhteydestä (ns. suoli-aivo -akseli) ovat paljastaneet uusia mekanismeja suoliston mikrobiston ja ravitsemuksen vaikutuksista aivojen toimintaan ja terveyteen. Ravintoaineiden imeytymisen lisäksi yksi suoliston keskeisimmistä tehtävistä on ns. suoliston estotoiminto, jolla tarkoitetaan suoliston kykyä estää haitallisten mikrobien ja aineiden pääsy verenkiertoon. Suoliston estotoiminnon heikentyminen voi johtaa lisääntyneeseen suoliston läpäisevyyden, mikä on liitetty lukuisiin sairauksiin, kuten tulehduksellisiin suolistosairauksiin, ärtyvän suolen oireyhtymään, metaboliseen oireyhtymään ja diabetekseen.

Väitöskirjassani tutkin suoliston läpäisevyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Valmistuin filosofian tohtoriksi Helsingin yliopiston Lääketieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2018. Vuonna 2019 aloitin post doc -tutkijana Örebron yliopistossa Ruotsissa Nutrition-Gut-Brain Interactions -tutkimusryhmässä. Syksyllä 2023 muutin takaisin Suomeen ja lokakuusta 2023 lähtien toimin erityisasiantuntijana Hämeen Ammattikorkeakoulussa.