Riikka Miettinen

Historiantutkimus auttaa meitä ymmärtämään nykyisyyttä ja yhteiskunnan rakentumiseen vaikuttaneita tekijöitä ja kehityskulkuja. Omissa tutkimuksissani olen kiinnostunut erityisesti syrjäytetyistä ihmisryhmistä ja heidän asemansa ja elinkaariensa muotoutumisesta menneisyydessä. Tämänhetkisessä projektissani tutkin mielisairauden ja vaivaishoidon sosiaalihistoriaa ja uskonnon, hyvinvoinnin ja mieleltään poikkeavien ihmisten kokemusten yhteyksiä uuden ajan alun (n. 1550–1800) Ruotsissa ja Suomessa. Kiinnostuksen kohteinani ovat erityisesti varhaismodernin yhteiskunnan ja paikallisyhteisöjen hoivajärjestelmät sekä uskonnon limittyminen mieleltään poikkeavien arkeen. Tutkimus tuo esiin nyky-yhteiskunnassa marginalisoidun ihmisryhmän läsnäolon, osallisuuden, toimijuuden ja eletyn kokemuksen paikallisyhteisöissä ennen mielisairaaloiden yleistymistä ja pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden syntyä. Lisäksi teen tutkimusta vammaisten ihmisten historiasta, köyhyyden ja tilattomuuden historiasta sekä itsemurhien historiasta erityisesti uuden ajan alun Ruotsin ja Suomen konteksteissa.

Työskentelen Tampereen yliopistossa Kokemuksen historian huippuyksikössä tutkijatohtorina. Väittelin Tampereen yliopiston historian oppiaineesta vuonna 2015.

https://www.tuni.fi/fi/riikka-miettinen

Lue Riikka Miettisen haastattelu Nuorten Tiedeakatemian Tutkimukselle kasvot -henkilökuvasarjassa.

Kuva: Tampereen yliopisto/Jonne Renvall