Saana Jukola

Ennen kuin voimme todeta lääkkeen toimivan, ruokavalion olevan terveellinen tai henkilön kuolleen jonkin tietyn sairauden seurauksena, on meillä oltava näyttöä väitteen tueksi. Mutta milloin näyttöä on tarpeeksi? Millaisiin tutkimuksiin meidän tulisi luottaa? Onko sillä väliä, kuka tutkimukset on tehnyt tai maksanut? Entä millainen rooli tieteellisellä näytöllä tulisi olla poliittisessa päätöksenteossa?

Olen tieteenfilosofi, joka on erikoistunut terveyteen liittyviin tieteenaloihin. Olen erityisen kiinnostunut tarkastelemaan sosiaalisen epistemologian tarjoamien työkalujen avulla sitä, miten tieteellistä tietoa tuotetaan ja kuinka erilaiset sosiaaliset ja institutionaaliset tekijät vaikuttavat tutkimuksen luotettavuuteen. Olen tutkinut esimerkiksi näyttöön perustuvaa toimintaa, tutkimuksen kaupallistumisen vaikutusta lääketieteen objektiivisuuteen, hyvän näytön standardeja ravitsemustieteessä ja institutionaalisen kontekstin vaikutusta oikeuslääketieteeseen. Minua kiinnostaa myös alkoholitutkimus ja -politiikka.

Väittelin tohtoriksi vuonna 2015 Jyväskylän yliopistossa tieteen objektiivisuutta ja objektiivisuuden saavuttamisen ehtoja käsittelevällä väitöskirjalla. Väitöksen jälkeen työskentelin postdoc-tutkijana University of Johannesburgissa Etelä-Afrikassa ja eri yliopistoissa Saksassa (esimerkiksi Bielefeldissä ja Bochumissa). Tällä hetkellä toimin apulaisprofessorina University of Twentessä Alankomaissa.