Satu Wedenoja

Tutkin raskaushäiriöiden ja -komplikaatioiden geneettisiä mekanismeja. Olen kiinnostunut erityisesti raskauden immunologisesta paradoksista eli siitä, miksi äiti ei ala hylkiä itselleen geneettisesti puoliksi vierasta sikiötä. Sikiön immunotoleranssi eli mekanismit, jotka estävät äidin immuunisolujen aktivoitumista sikiötä kohtaan, ovat keskeisiä raskauden alkamisen ja jatkumisen kannalta. Toisaalta liian vahva sikiön immunotoleranssi ja äidin immuunisolujen vähentynyt aktiivisuus lisäävät riskiä raskauden aikaisiin infektioihin. Tämä herkkä tasapaino ja sen häiriintyminen sekä monimutkaiset immunologiset mekanismit lienevät merkittäviä osatekijöitä sekä keskenmenojen että muiden raskaushäiriöiden kehittymisen näkökulmasta.

Väittelin Helsingin yliopistosta vuonna 2008 lastentautien ja lääketieteellisen genetiikan alalta. Olen jatkanut tutkimustyötä erikoislääkärikoulutukseni ohessa ja toimin tutkijatohtorina professori Juha Keren tutkimusryhmässä. Valmistuin naistentautien ja synnytysten erikoislääkäriksi vuonna 2019. Tällä hetkellä toimin HUS:n tutkijatohtorin toimessa 2019-2020. Tutkimusprojekteissani keskityn raskaushäiriöiden ja erityisesti pre-eklampsian (nk. raskausmyrkytys) mekanismin selvittämiseen.