Tatu Kumpulainen

Valokemialliset reaktiot ovat avainasemassa useissa biokemiallisissa prosesseissa, kuten fotosynteesissä ja bakteerien energian tuotannossa. Tärkeimmät elementaariprosessit ovat elektronin- ja protoninsiirtoreaktio. Minun tutkimukseni on keskittynyt virittyneentilan protoninsiirtoreaktioiden tutkimiseen liuoksissa ja biologisesti tärkeissä ympäristöissä, kuten fosfolipidimembraaneissa. Työni päätarkoitus on ensin tutkia kuinka ympäristö vaikuttaa protoninsiirtoreaktioihin ja myöhemmin hyödyntää tätä tietoa biologisten ympäristöjen tutkimiseen. Päätutkimusmenetelmäni perustuu aika-erotteiseen optiseen spektroskopiaan. Erittäin lyhyiden laserpulssien avulla pystymme tutkimaan prosesseja, jotka tapahtuvat sekunnin murto-osissa, 1/10000000000000 osassa tarkalleen. Lähestymistapamme avulla voimme saada tarkkaa tietoa vahvojen happojen dissosiaatioreaktion alkuvaiheista ja mekanismista.

Työskentelen Geneven yliopiston fysikaalisen kemian laitoksella itsenäisenä tutkijana Sveitsin kansallisen tiedesäätiön (SNSF) rahoittamassa nelivuotisessa projektissa. Tutkimuksen lisäksi ohjaan oppilaiden opinnäytetöitä ja fysikaalisen kemian laboratoriokursseja.

Linkki kotisivuille: https://www.unige.ch/sciences/chifi/kumpulainen/

Twitter: @KumpulainenTatu