Tatu Kumpulainen

Valokemialliset reaktiot ovat avainasemassa useissa biokemiallisissa prosesseissa, kuten fotosynteesissä ja eräiden bakteerien energian tuotannossa. Tärkeimmät valokemialliset perusprosessit ovat elektronin- ja protoninsiirtoreaktio. Minun tutkimukseni on keskittynyt orgaanisten molekyylien valokemiallisten prosessien tutkimiseen liuoksissa ja biologisesti relevanteissa ympäristöissä, kuten fosfolipidimembraaneissa. Tutkimani systeemit toimivat yksinkertaistettuina malleina todellisille systeemeille ja auttavat näin ymmärtämään luonnossa tapahtua monimutkaisia prosesseja. Päätutkimusmenetelmäni perustuu aika-erotteiseen optiseen spektroskopiaan. Erittäin lyhyiden laserpulssien avulla pystymme tutkimaan prosesseja, jotka tapahtuvat sekunnin murto-osissa aina femtosekunti (10–15 s) aikaskaalaan asti. Spektroskopian menetelmien avulla voimme saada tarkkaa tietoa valokemiallisten prosessien alkuvaiheista ja mekanismista.

Työskentelen yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella. Tutkimuksen lisäksi ohjaan oppilaiden opinnäytetöitä ja fysikaalisen kemian laboratoriokursseja.

Linkki kotisivuille: https://www.jyu.fi/science/en/chemistry/staff-and-administration/staff/kumpulainen-tatu

Twitter: @KumpulainenTatu