Terhi Iso-Touru

Eläingenetiikan tutkimusala pyrkii selvittämään miten eläinten perimä vaikuttaa niiden ilmiasuun ja ominaisuuksiin. Ihminen on muokannut kotieläinten perimää suosimalla ihmisen kannalta hyödyllisiä ominaisuuksia. Valinnan tehokkuutta lisää sen kohdentaminen niihin perimän alueisiin, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti tiettyyn ominaisuuteen. Näiden alueiden tunnistamisessa hyödynnetään sekä geneettisiä että molekyylibiologisia menetelmiä ja bioinformatiikkaa. Oma kiinnostukseni kohdistuu erityisesti ominaisuuksiin vaikuttavien perimän alueiden kartoittamiseen ja alueiden sisältämien geneettisten vaihteluiden vaikutusten ymmärtämiseen.

Työskentelen tällä hetkellä post doc -tutkijana Suomen akatemian rahoittamassa hankkeessa, jossa pyritään selvittämään, mitkä perimän alueet vaikuttavat naudan immuunivasteeseen ja miten tietoa voidaan käyttää hyväksi vastustuskyvyn jalostuksessa.