Tiia Kekäläinen

Olen erityisesti ikääntymisestä kiinnostunut terveystieteilijä. Tutkimuksessani myös psykologia ja liikuntatieteet ovat vahvasti mukana. Tutkimukseni tavoite on ymmärtää psyykkisten ja fyysisten tekijöiden vuorovaikutusta ja niiden yhteyttä toimintakykyyn ja elämänlaatuun elämänkulun aikana. Minua kiinnostaa, miksi toiset ihmiset säilyvät toimintakykyisimpinä iän karttuessa ja mitkä tekijät ovat taustalla tehdessämme päivittäisiä valintoja esimerkiksi terveyskäyttäytymisen suhteen.

Väittelin tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta gerontologian ja kansanterveyden oppiaineesta vuonna 2019. Väitöksen jälkeen olen työskennellyt tutkijatohtorina Jyväskylän yliopistossa ja Floridan osavaltion yliopistossa.

Twitter: @KekalainenTiia
ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-0160-727X
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=D1rFjnAAAAAJ&hl=fi