Toni Malminen

Opetukseni ja tutkimukseni painottuvat amerikkalaisen ja pohjoismaisen oikeusajattelun historialliseen kehitykseen, erityisesti 1800- ja 1900-luvuilla. Olen kiinnostunut yleisen oikeusteorian kehityksestä, Yhdysvaltain valtiosäännön kehityksestä ja kansainvälisestä vaikutuksesta sekä valtion väkivaltamonopolin historiallisesta evoluutiosta, nykytilasta ja tulevaisuudesta. Työskentelen asianajajana ja Itä-Suomen yliopiston kilpailu- ja asianajajaoikeuden työelämäprofessorina.