Ulla Kaasalainen

Tutkimuksessani olen keskittynyt jäkäläsymbioosiin. Symbioosi ja eliöiden väliset vuorovaikutukset ovat merkittäviä erityisesti koska ne liittyvät läheisesti moniin menneisyyden suuriin evolutiivisiin innovaatioihin ja vaikuttavat nykyäänkin käytännössä lähes kaikkiin eläviin olentoihin.

Itse olen erityisen kiinnostunut molempia osapuolia hyödyttävien vuorovaikutusten vaikutuksista lajien ja yhteisöjen ekologiaan ja evoluutioon. Tutkimuskohteinani ovat niin elävät sienet, syanobakteerit ja viherlevät kuin miljoonia vuosia vanhat fossiilitkin. Viime vuodet olen keskittynyt vielä erittäin heikosti tunnettuihin trooppisen Afrikan jäkäliin. Tällä hetkellä työskentelen Göttingenin yliopistossa, jossa projektiani ’Symbiotic ecology: mycobiont-photobiont interactions in tropical lichens along environmental gradients’ rahoittaa Saksan tiedesäätiö (DFG).