Veera Ehrlén

Olen median ja viestinnän tutkija. Tarkastelen työssäni laajalti digitaalisten alustojen toimintatapoja, mediakulutuksen ja sisällönjaon käytäntöjä, sosiaalisen vuorovaikutuksen digitalisoitumista ja kulttuurien medioitumista. Erityisenä mielenkiinnon kohteenani ovat liikunnan, urheilun, median ja viestintäteknologioiden keskinäissuhteet. Tavoitteeni on tutkimuksen keinoin lisätä tietoisuutta ja herättää keskustelua näistä suhteista ja ohjata niitä siten tasa-arvoisempaan ja hyvinvointia edistävään suuntaan.

Tällä hetkellä tutkin Koneen säätiön rahoittamana urheilujournalismin muutosta ja urheilumedian roolia sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän vastaisessa työssä. Post doc -vaiheessa olen lisäksi osana laajempaa tutkimusryhmää tarkastellut dataistumista, medialuottamusta ja uutiskulutusta datavetoisessa digitaalisessa ympäristössä.

Affiliaationi on Jyväskylän yliopistossa journalistiikan oppiaineessa, josta myös väittelin vuonna 2021. Väitöskirjassani tarkastelin sosiaalisen vuorovaikutuksen, yhteisöjen rakentumisen ja digitaalisen verkostomedian käytön suhdetta vapaa-ajan liikunnan kontekstissa. Jyväskylän lisäksi olen vieraillut tutkimuksen, opiskelun ja opetuksen merkeissä Helsingin, Tukholman ja Hampurin yliopistoissa.

Olen tällä hetkellä Media- ja viestintätieteellisen seuran Mevi ry:n varapuheenjohtaja ja mukana Media & viestintä -lehden toimituskunnassa. Olen myös osa pohjoismaista Women in a digitized sports culture -tutkimusverkostoa. Nuorten Tiedeakatemian toiminnassa minua kiinnostaa erityisesti tiedekasvatus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus, joista minulla on paljon omakohtaistakin kokemusta Tutkija tavattavissa -yhteistyön puitteissa.