Veli-Matti Karhulahti

Leikkiminen ja pelaaminen ovat keskeinen osa niin ihmisen kuin monien muidenkin elämänmuotojen kehitystä ja toimintaa. Leikki- ja pelitutkimus pyrkii ymmärtämään kyseisen ilmiön merkityksiä, muotoja ja muutoksia. Valtaosa alan resursseista keskittyy tällä hetkellä videopelaamisen ja digitaalisen leikin  tutkimukseen, mutta analogiset kohteet (korttipelit, lautapelit, liveroolipelit, eläinten ja koneiden leikkisyys jne.) ovat niin ikään keskeisiä tutkimuskohteita. Leikki- ja pelitutkimus on ns. monitieteinen ala, jossa hyödynnetään ja kehitetään useita toisistaan poikkeavia tieteellisiä metodeja sekä teorioita.

Aiempi työni on lähestynyt leikki- ja peli-ilmiöitä muun muassa estetiikan, narratologian ja tulkittavuuden näkökulmista. Työni keskittyy tällä hetkellä ennen kaikkea kilpapelaamisen, leikin merkityksellisyyden ja kulttuurierojen tutkimukseen. Sovellan ja rakennan antropologisia, psykologisia ja sosiaalisia metodeja sekä teorioita. Toimin Turun yliopistossa leikki- ja pelitutkimuksen dosenttina (Suomen Akatemian tutkimusprojekti “Sexuality and Play in Media Culture”) sekä Jyväskylän yliopistossa yliopistotutkijana (Suomen Akatemian projekti “Centre of Excellence in Game Cultures Studies”).

Google Scholar-sivu: https://scholar.google.dk/citations?user=zFgp3x4AAAAJ&hl=en&oi=ao